Viešojo administravimo raidos aktualijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo raidos aktualijos
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 13, p. 7-14
Keywords:
LT
Piliečių dalyvavimas.; Viešojo administravimo reformos.
EN
Accountability; Participation; Public administration reforms; Transparency.
Summary / Abstract:

LTRemiantis "Šeštojo pasaulinio valdžios pertvarkos forumo: bendro ir skaidraus valdymo link" medžiaga, straipsnyje analizuojamos viešojo administravimo raidos aktualijos, akcentuojant viešojo administravimo paradigmos kaitą pastaraisiais dešimtmečiais ir išryškėjusias naujas tendencijas, rodančias, kad nuo administravimo pereinama prie vadovavimo ir kad deramam viešajam administravimui turi būti būdingas gausesnis piliečių dalyvavimas, pliuralizmas, subsidiarumas, skaidrumas, atsiskaitomumas, nešališkumas, prieinamumas, bendradarbiavimas ir efektyvumas. Konstatuojama, kad panašios nuostatos yra užfiksuotos ir Lietuvos viešojo administravimo strateginės raidos dokumentuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešojo administravimo reformos; Skaidrumas ir atsiskaitomumas; Piliečių dalyvavimas.; Public administration reforms; Transparency; Accountability; Participation.

ENReferring to the materials of 6th Global Forum on Reinventing Government: Toward Participatory and Transparent Governance, relevancies of public administration development are analyzed by emphasizing the paradigm shift from public administration to governance in the link between government and citizens. It is shown, that during latter decades the new tendencies prevail in public administration which indicate, that from the administration down to the management is being moved, and that principles at the heart of good governance are participation, pluralism, subsidiarity, transparency, accountability, equity, access, partnership, and efficiency. It is emphasized, that the similar provisions are stated in the strategic development documents of Lithuanian public administration. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12245
Updated:
2018-12-17 11:41:00
Metrics:
Views: 76    Downloads: 10
Export: