Muzika katalikiškose liaudies pamaldumo formose Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzika katalikiškose liaudies pamaldumo formose Lietuvoje
Alternative Title:
Importance of music in Lithuanian catholic folk piety forms
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2007, Nr. 36, p. 274-287
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Katalikai. Katalikų bažnyčia / Catholics. Catholic Church; Maldingumas; Maldingumo formos; Maldingumo praktikos; Muzika / Music; Pamaldumas.
EN
Catholics; Forms; Piety; Practices; Song.
Summary / Abstract:

LTVatikano II Susirinkimas paskatino ieškoti maldingumo formų, kurios būdingos konkrečiam kraštui. Vertinant liaudies pamaldumą ryškėja du kraštutinumai: arba visiškas liaudies maldingumo, kaip praeities relikto, atsisakymas, arba per didelis prisirišimas, tolstant nuo tikrojo tikėjimo. Lietuvoje katalikiškosios liaudies pamaldumo formos yra vienas gražiausių unikalių žodinių ir dainuojamųjų paminklų. Maldingosios praktikos gyvuoja ir šiandien, tai svarbus katalikiškasis etnologinis ir etnomuzikologinis paveldas. Šios tradicijos liudija gyvą liaudies tikėjimą, perduodamą iš kartos į kartą. Straipsnyje trumpai aptariamas mūsų tautos katalikiškasis liaudies „turtas“, visų pirma pateikiant oficialų Katalikų Bažnyčios mokymą apie liaudiškąjį religingumą, nagrinėjamos katalikiškosios pamaldumo formos liturginiu atgailos metu, apžvelgiamas liaudiškasis religingumas laidotuvių apeigose. Šiose maldingumo formose akcentuojama muzikos svarba. Kaip liudija istorinė, etnomuzikologinė medžiaga, populiariausiose liaudies maldingumo tradicijose muzika yra labai svarbi. Tikintieji paprastai renkasi giedotinę formą, nors liturginės normos leidžia pateiktus tekstus skaityti. Maldingumo formose gausiai naudojami liaudies instrumentai: giedant „Valandas“ pritariama ragais, kanklėmis, mediniais trimitais, Kryžiaus keliuose ir Žemaičių Kalvarijos kalnuose grojama variniais pučiamaisiais, kanklėmis, balalaikomis, mandolinomis. Kai kurioms maldos praktikų giesmėms šalia tradicinių melodijų muziką yra kūrę ir kompozitoriai, bet paprastai liaudis gieda savas, iš tėvų paveldėtas.

ENThe catholic folk piety forms are one of the most valuable oral and musical memorial in Lithuania. The prayer practise is still alive today and is a part of the catholic ethnological and ethnomusicological heritage. These traditions testify the living faith, transmitted from generation to generation. In this study we shortly review Catholic folk treasures of our nation. At first we define an official attitude of the Catholic Church towards folk piety forms. In further parts of this study we analyse folk piety forms during liturgical time of penitance and also folk religiousness during funeral ceremony. We will try to focus on the role of music in those prayer practices. [text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35906
Updated:
2018-12-17 12:08:12
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: