Tarp rizikos ir saugumo : požiūriai į atominę jėgainę ir bedarbystės grėsmę Visagine

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp rizikos ir saugumo : požiūriai į atominę jėgainę ir bedarbystės grėsmę Visagine
Alternative Title:
Between risk and security : perception of nuclear power and unemployment in Visaginas
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2003, 3 (12), p. 79-112
Keywords:
LT
Ignalina; Visaginas; Lietuva (Lithuania); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Visagino miesto gyventojų požiūriai į Įgnalinos atominę elektrinę ir su jos uždarymu susijusios nedarbo problemos. Autorę domina, ar Visagino miesto gyventojai pritaria IAE sustabdymui, ar įžvelgia kokį nors pavojų, riziką šalia jėgainės ar dirbti joje, ir kodėl, kaip vertinamos socialinės pasekmės vietiniams gyventojams uždarius atominę elektrinę. Analizuojama, kaip Visagino gyventojai supranta riziką, pavojų ir to priežastis, išgyvena šią riziką ir ką rizikos konstravimas/ įvardijimas mums sako apie miesto bendruomenę. Pagrindinis straipsnio šaltinis – 2000-2002 m. antropologinių lauko tyrimų metu Visagine autorės surinkta empirinė medžiaga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Posovietinė Lietuva; Tautinės mažumos; Asmeninis saugumas; Postsoviet Lithuania; Minorities; Security.

ENThe article provides an analysis of views of Ignalina nuclear power plant, expressed by the residents of Visaginas town and the unemployment problems, which may arise in connection with its shutdown. The author is interested whether the residents of Visaginas town consent to the termination of work of Ignalina nuclear power plant, whether they see certain danger or risk near the power plant and why, how the social consequences to the local residents upon the shutdown of the plant are viewed and analyzes how the residents of Visaginas town view the risk, danger and its reasons, how they experience the risk and what does the recognition/definition of the risk tells us of the community of the town. The main source for the article is the empirical materials, collected by the author in Visaginas town during the anthropological field studies, performed by the author in 2000-2002.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4841
Updated:
2018-12-17 11:09:07
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: