Application of E-technologies for regional development : the case of Vilnius city

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Application of E-technologies for regional development: the case of Vilnius city
Alternative Title:
Elektroninių technologijų taikymas regioninėje plėtroje : Vilniaus miesto pavyzdys
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2010, Vol. 11, no. 3, p. 415-427
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio autorių atliktas tyrimas pagal projektus „Protingi miestai“ (6-oji bendroji programa) ir „E. miestas“ (Phare PPF) padėjo nustatyti bei aprašyti pagrindines kryptis, leidžiančias plėtoti e. miestus industrializuotose šalyse, ir pateikti elektroninės Vilniaus plėtros rekomendacijas. Tyrimą sudaro keturios pakopos: lyginamojo e. miestų plėtojimo išsivysčiusiose šalyse ir Vilniuje aprašymas, e. miestų plėtojimo išsivysčiusiose šalyse ir Vilniuje sugretinimas bei skirtumų tarp jų parodymas, bendrųjų rekomendacijų, kaip pakelti e. Vilniaus plėtros efektyvumą, sukūrimas ir sukurtų rekomendacijų pateikimas. Kad svarstomas modelis būtų aiškesnis, pateikiamas išsamesnis kai kurių pakopų aprašymas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 6-oji bendroji programa; E. Vilnius; Modeliavimas; Protingi miestai; Protingi miestai, e. Vilnius, modeliavimas, 6-oji bendroji programa; E-Vilnius; Framework 6 programme; Intelligent cities; Intelligent cities, e-Vilnius, modelling, Framework 6 programm; Modelling.

ENThe investigation carried out by the authors of this paper under "Intelligent Cities" (Framework 6 programme) and e-City (Phare PPF) projects helped to identify and describe major trends of e-cities development in industrialized countries as well as providing recommendations for e-Vilnius development. Research included the following four stages: comparative description of the e-cities development in developed countries and in Vilnius, comparison and contrast of e-cities development in developed countries and in Vilnius, development of some of the general recommendations as how to improve the efficiency levels for e-Vilnius, submission of particular recommendations for e-Vilnius. In order to throw more light on the Model, a more detailed description of some above stages follows in the paper. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29694
Updated:
2021-04-14 13:01:05
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: