Research of low energy house design and construction opportunities in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research of low energy house design and construction opportunities in Lithuania
Alternative Title:
Mažai energijos naudojančio namo projektavimo ir statybos Lietuvoje galimybių tyrimas
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2010, t. 16, Nr. 3, p. 541-554
Keywords:
LT
Išorės oro temperatūra; Mažai energijos vartojantis namas; Pasyvus namas; Rekuperacinė šildymo sistema; Sandarumas; Sutaupyta šiluminė energija; Vidiniai išsiskiriančios šilumos kiekiai; Šiluminės energijos suvartojimas.
EN
Air tightness; Heat recovery system; Internal heating load; Low energy building; Outdoor temperature; Passive house; Saving of energy; Thermal energy consumption.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu Europoje skatinama mažai energijos vartojančių namų statyba. Esamos ir naujai kuriamos tokių namų projektavimo ir statybos koncepcijos dažniausiai pritaikytos konkrečios šalies arba regiono klimato sąlygoms. Europos Parlamentas įpareigojo šalis nares pasirengti mažinti pastatuose suvartojamos energijos kiekį. Todėl Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, turi būti išnagrinėta mažai energijos vartojančių pastatų projektavimo ir statybos patirtis, perimtos jau taikomos arba sukurtos naujos koncepcijos, tinkamos šio regiono klimatui. Straipsnyje išanalizuota populiariausia Vidurio Europos regione pasyviojo pastato koncepcija, pagal jos reikalavimus suprojektuoto ir pastatyto namo energiniai rodikliai, nustatyti pagrindiniai šios koncepcijos ir Lietuvos statybos norminių dokumentų reikalavimų skirtumai ir pateikti pasiūlymai gerinti sąlygas mažai energijos naudojančių pastatų statybai Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENCurrently, the construction of low energy buildings in Europe is promoted. Existing and newly developed design and construction concepts for such buildings are adapted to their national or regional climatic conditions. The European Parliament has assigned the member countries to get ready for the reduction of the energy consumption in buildings. Therefore, Lithuania, like other EU countries, must be examined for the use of the low energy building design and construction experience, the existing concepts of low energy buildings should be adapted or new concepts of low energy building responding to the region’s climate should be created. In this article, the most popular European mid-region passive house concept and the energetic performance of the house, designed and built according to its requirements is analyzed, the main differences of this concept to the normative requirements of Lithuanian building regulations and proposals to improve provisions for the construction of low energy buildings in Lithuania is provided. [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26999
Updated:
2021-04-14 15:40:00
Metrics:
Views: 4
Export: