Real estate's knowledge and device-based decision support system

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Real estate's knowledge and device-based decision support system
Alternative Title:
Žiniomis ir prietaisais pagrįsta nekilnojamojo turto sprendimų paramos sistema
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTDarbo autoriai dalyvavo šeštosios bendrosios programos projekte „Intelektualūs miestai“ (INTELCITIES). Vienas iš INTELCITIES tikslų (Lietuvoje) – sukurti žiniomis ir prietaisais pagrįstą nekilnojamojo turto sprendimų paramos sistemą (KDDSS-RE). Pagrindinės KDDSS-RE funkcijos yra šios: sukurti ir plėtoti klientui asmeniškai pritaikytus nekilnojamojo turto tikslus, pageidavimus ir vertinimo kriterijus; įvairioms suinteresuotosioms grupėms (pirkėjams, pardavėjams, tarpininkams ir pan.) suteikti galimybę drauge nustatyti nekilnojamąjį turtą apibūdinančius kriterijus (kriterijų sistemą, vertes ir reikšmingumus); rinkos tyrimas, iš prietaisų gautų duomenų apie patalpų mikroklimatą ir pastatuose esančius alergenus pateikimas; alternatyvių nekilnojamojo turto variantų paieška, jų radimas ir pradinės derybų lentelės sudarymas, alternatyvų daugiakriterinė analizė, realiais skaičiavimais pagrįstos elektroninės derybos, racionaliausio nekilnojamojo turto varianto pirkimui nustatymas ir tam tikrų bankų siūlomų alternatyvių paskolų variantų analizė. Šio tyrimo autoriai pasiūlė idėją integruoti žiniomis ir prietaisais pagrįstas bei sprendimų paramos sistemas. Siekiant sprendimų paramos, žinių ir prietaisų sistemų integravimą pademonstruoti nekilnojamojo turto sektoriuje, darbe nagrinėjama žiniomis ir prietaisais pagrįsta nekilnojamojo turto sprendimų paramos sistema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinė analizė; Daugiakriterinės analizės; Nekilnojamasis turtas; Sprendimų paramos sistema; Sprendimų paramos sistemos; Decision support system; Multiple criteria analysis; Real estate.

ENThe authors of this paper participated in the European Union's sixth framework Programme project Intelligent cities (INTELCITIES, 2005). One of INTELCITIES's goals (on the Lithuanian side) was to develop a real Estate's knowledge and device-based decision support system (KDDSS-RE). major KDDSS-RE functions include creating and maintaining customer's personalized real estate objectives, preferences, and evaluation criteria; participation of various stakeholders (buyers, sellers, brokers, etc.) in joint determination of criteria (criteria system, values and weights) defining real estate; market signalling, provide device-based data about indoor microclimates and allergens causing allergy in buildings; searching for real estate alternatives, finding alternatives and making an initial negotiation table, completing a multiple criteria analysis of alternatives, making electronic negotiations based on real calculations, determining the most rational real estate purchase variant, and completing an analysis of loan alternatives offered by certain banks. The authors of the present research have suggested the idea to integrate knowledge-based, devices-based and decision support systems. In order to demonstrate the integration decision support, knowledge and devices systems in the real estate sector a real Estate's knowledge and devices-based decision support system have been considered in the paper as an example. [From the publication]

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26773
Updated:
2021-03-04 09:25:34
Metrics:
Views: 16
Export: