Vaiko globos organizavimo principų įgyvendinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko globos organizavimo principų įgyvendinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Implementation of principles for child guardianship organization in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2010, Nr. 31, p. 133-146
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vaiko teisių apsauga; Vaiko globa; Vaiko teisių apsaugos tarnyba; Child guardianship; Child rights; Children rights protection service.
Keywords:
LT
Vaikai / Children; Vaiko globa; Vaikų teisės / Children rights.
Summary / Abstract:

LTRemiantis teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų bei sociologinių tyrimų duomenimis, straipsnyje, nagrinėjama vaiko globos įgyvendinimo atitiktis tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintiems vaiko globos organizavimo principams. Aptariamos vaiko globos tendencijos, laikinosios globos nustatymo teisinio reguliavimo, globos organizavimo šeimose ir įvaikinimo problemos. Šios problemos nagrinėjamos vaiko teisių ir jo teisėtų interesų bei vaiko globos organizavimo principų įgyvendinimo kontekste. Straipsnyje pagrindžiama, kad dėl teisinio reguliavimo netobulumo ir nepakankamai išplėtoto socialinių paslaugų tinklo savivaldybėse vaiko teisės į globą Lietuvoje dar nepakankamai užtikrinamos. [Iš leidinio]

ENLithuania, following its international obligations regarding the protection of child rights, in 2003 adopted the Lithuanian State Policy and established legislative basis, which are the key preconditions to ensure the guardianship of a child in the country. However during the last decade the number of children deprived of parental care is not decreasing. The largest part of children receives institutional guardianship. Large number of social risk families and high amount of complaints about the poor work of child rights protection services while organizing the guardianship for a child can be named as main issues in this field. The article analyses certain child guardianship problems and provides possible solutions in the following areas: estimating a guardianship for a child, organisation of guardianship in child guardianship institution, organizing guardianship in family. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26177
Updated:
2018-12-17 12:43:36
Metrics:
Views: 36    Downloads: 19
Export: