Vaikų globa šeimose kaip socialinis veiksmas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų globa šeimose kaip socialinis veiksmas: disertacija
Alternative Title:
Foster Care in Families as a Social Action
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
132, 35 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠios disertacijos tikslas - atskleisti vaikų globos šeimose proceso specifiką Lietuvos socialiniame kontekste ir išskirti vaikų globos šeimose tipus, remiantis socialinio veiksmo teorija. Pirmajame skyriuje vaikų globa šeimose analizuojama iš istorijos, socialinio darbo ir sociologijos mokslų perspektyvos. Teorinio tyrimo tikslas – atskleisti vaikų globos istorinę raidą Vakarų Europos šalyse, JAV ir Lietuvoje, bei nustatyti mokslinių tyrimų perspektyvų tikslus. Antrajame skyriuje pagrindžiamas tyrimo teorinis modelis. Paskutiniuose dviejuose skyriuose pateikiami tyrimo apie vaikų globą šeimose Kauno apskrityje duomenys ir jų analizė, pristatomi globėjų motyvacijos, socialinės sąveikos šeimoje ir santykių su aplinka, globėjų šeimos struktūros ypatumų bei palaikančių globą motyvų tyrimo rezultatai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe purpose of the thesis is to reveal the specificity of the process of foster care in families in the social context of Lithuania and distinguish the types of foster care in families on the basis of the theory of social action. The first section discusses foster care in families from the perspectives of history, social work and sociological sciences. The goal of the theoretical research is to reveal the historical development of foster care of children in the countries of Western Europe, USA and Lithuania and identify the objectives of the research perspectives. The second section substantiates the theoretical research model. The last two sections contain the data of the research of foster care in families in Kaunas County and their analysis, present the results of the survey of motivations of the foster parents, social interaction in the family and relations with the environment, peculiarities of the structure of the foster family and the motives of the supporters of foster care.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10746
Updated:
2022-02-07 20:08:33
Metrics:
Views: 55
Export: