Globos namuose gyvenančių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymas(sis) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globos namuose gyvenančių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymas(sis): disertacija
Publication Data:
Šiauliai : Lucilijus, 2009.
Pages:
164 p + 1 elektron. opt. diskas (CD_ROM)
Notes:
Disertacija rengta 2005-2009 metais Šiaulų universitete. Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of adaptive behaviour in teenagers living in foster care homes Šiauliai : Šiauliai University, 2009. 44 p. : schem
Summary / Abstract:

LTAnalizuojama globos namuose gyvenančių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymo(si) problema, kaip svarbi asmens pozityvų psichologinį ir socialinį prisitaikymą lemianti sąlyga. Pristatomas teoriškai pagrįstas ir praktiškai pritaikytas globos namuose gyvenančių paauglių kompleksinis adaptyvaus elgesio ugdymo(si) modelis, apimantis santykio su savimi, santykio su kitais žmonėmis, probleminių situacijų sprendimo ir prosocialaus, save įtvirtinančio elgesio socialinėse situacijose sritis. Pateikiami konstatuojamojo ir ugdomojo eksperimento statistiniai duomenys. Remiantis diagnostinio tyrimo duomenimis, lyginamuoju aspektu analizuojami paauglių iš globos namų ir pilnų šeimų adaptyvaus elgesio ypatumai bei skirtumai. Taip pat lyginami nevienodomis sąlygomis gyvenančių paauglių adaptyvaus elgesio duomenys lyties ir amžiaus aspektu. Analizuojama, kaip kinta globos namuose gyvenančių paauglių adaptyvus elgesys, taikant pedagoginio poveikio priemones. Nustatytos bei eksperimentiškai patikrintos šių paauglių adaptyvaus elgesio ugdymo(si) galimybės. Mokslinės literatūros analizės ir disertacinio tyrimo išvadų pagrindu parengtos rekomendacijos specialistams globos namuose gyvenančių paauglių adaptyviam elgesiui ugdyti(tis). [Iš leidinio]

ENThe problem of development of adaptive behaviour of adolescents, living in foster homes, as an important condition, determining the positive psychological and social adaptation is analyzed. The theoretically substantiated and practically applied complex model of development of adaptive behaviour of adolescents, living in foster homes, covering the relations with oneself, other people and the areas of resolution of problematic situations and pro-social, self-solidifying behaviour in social situations is presented. The statistical data on the declarative and educational experiment are provided. Referring to the data of the diagnostic study, the particularities and differences of the adaptive behaviour of adolescents, living in foster homes and those living in full families are analyzed within the comparative aspect. In addition, the data of the adaptive behaviour of adolescents, living in unequal conditions in terms of gender and age are analyzed. The changes of adaptive behaviour of the adolescents, living in foster homes, reached by applying the tools of pedagogical influence, are analyzed. The possibilities of development of adaptive behaviour of adolescents are identified and verified by experiment. On the basis of analysis of scientific literature and thesis the recommendations for the specialists with regard to development of the adaptive behaviour of the adolescents, living in foster homes are prepared.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19423
Updated:
2022-02-07 20:08:59
Metrics:
Views: 16
Export: