Modern education and narrative pedagogy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Modern education and narrative pedagogy
Alternative Title:
Modernus ugdymas ir naratyvinė pedagogika
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Modernus ugdymas; Naratyvas; Naratyvinė pedagogika; Neratyvas; Neratyvinė pedagogika; Šiuolaikinis ugdymas; Šiuolaikinis švietimas; Modern education; Narrative; Narrative pedagogy.
Keywords:
LT
Modernus ugdymas; Naratyvas; Naratyvinė pedagogika; Neratyvas; Neratyvinė pedagogika; Šiuolaikinis švietimas; Šiuolaikinis ugdymas.
EN
Modern education; Narrative pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis mokslinės literatūros, tarptautinių bei Lietuvos dokumentų analize, nagrinėjamas probleminis klausimas, ar naratyvinė pedagogika gali atliepti modernaus ugdymo iššūkius? Modeliuojamos visuomenės pažangos koncepcijos, strategijos ir kt. kelia iššūkius ir švietimo sistemai. Kyla poreikis orientuotis j naratyvinę pedagogiką, kuri įgalina besimokančių mokytojų bendruomenių kūrimą(si), kurioms būdinga mokymasis vieniems iš kitų, mokymasis kartu su kitais, mokymasis dėl kitų, mokymasis analizuoti, kaip mes mokomės (metamokymasis), atsakomybė už savo ir kolegų augimą. Naratyvinės pedagogikos esmė - pasakojimas, kuris gali būti galingas mechanizmas transformacijai, mokymuisi ir individualios patirties interpretacijai. Švietimo srityje, istorijos arba naratyvai naudojami dviem skirtingais būdais: pirma, istorijų pasakojimas kaip pedagoginė strategija ir, antra, naratyvas kaip tyrimo metodas. Kaip pedagoginė strategija: mokytojai patys gilinasi j savo praktikas ir numato naujas kryptis tolesniam profesiniam vystymuisi. Kaip tyrimo metodas, naratyvinis tyrimas siejamas su istorijos pasakojimu tiriant įvairius reiškinius. Taip pat straipsnyje analizuojama naratyvinės pedagogikos charakteristikos: bendruomenės, besidalinančios pasakojimais; identiteto formavimo(si) prasmė; judėjimas nuo išgyventų prie išgyvenamų istorijų; išlaisvinanti praktika. [Iš leidinio]

ENOn the basis of an analysis of scientific literature, international and Lithuanian documentary, the article researches the problematic question whether narrative pedagogy can respond to the challenges of modern education. In order to fulfill the challenges arising to the society, a need occurs to focus on narrative pedagogy that enables the creation (occurrence) of communities of learning teachers, which are characterized by learning from each other, learning with others, learning for others, learning to analyze how we learn (meta-learning), responsibility for self-growth and the growth of colleagues. The essence of narrative pedagogy is the story which can be a powerful mechanism for transformation, learning and interpretation of personal experience. Also the article analyzes the characteristics of narrative pedagogy: A Community of Story-Sharing, A Means of Identity Formation, Moving From "Lived" Stories to "Living" Stories, A Liberating Practice. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53970
Updated:
2019-03-13 13:27:00
Metrics:
Views: 74    Downloads: 15
Export: