Nežymią proto negalę turinčių paauglių lytiškumo raiška per bendravimo gebėjimus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Nežymią proto negalę turinčių paauglių lytiškumo raiška per bendravimo gebėjimus
Alternative Title:
Sexuality expression of teenagers with mild mental disability through communication abilities
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2010, Nr. 2 (23), p. 93-104, 105-115 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Bendravimo gebėjimai; Bendravimo įgūdžiai; Emocijų raiška; Lytiškumas; Lytiškumo raiška; Negalė; Paaugliai; Seksualumas; Seksualumas, lytiškumo raiška.
EN
Communication; Communication abilities; Communication habits; Communication skills; Disability; Emocional expression; Emotions; Gender; Manifestation of emotions' adolescents; Manifestation of sexuality; Sexuality; Sexuality,sexuality expression; Skills of personal contacts; Weakness.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje nemažai nagrinėjami lytiškumo integracijos klausimai, tačiau pasigendama lytiškumo dimensijos analizės. Neįgalieji patiria dvigubą diskriminaciją: dėl negalės ir dėl lyties. Viena vertus, jie laikomi belyčiais, kita vertus, kalbant apie reprodukcinį potencialą, jie suvokiami kaip grėsmingi. Straipsnyje, remiantis edukologijos, filosofijos, sociologijos mokslinėje literatūroje pateikiama lyties identiteto teorine analize, sukonstruotas lytiškumo raiškos bruožų, apimančių bendravimo įgūdžius bei ypatumus, emocijų raišką, socialinę elgseną ir įgūdžius, seksualumą ir destruktyvų elgesį tarpasmeniniuose santykiuose, modelis, kuris įvertintas remiantis ekspertų metodu, ir pateikta lytiškumo raiškos per bendravimo gebėjimus požymių analizė. Analizuojant ekspertinio vertinimo rezultatus išryškėjo nežymią proto negalę turinčių per didelis atvirumas, blaškymasis bendraujant. Tyrimo metu išryškėjo lytiškumo raiškos skirtumai tarp lyčių: mergaitės šiek tiek patiklesnės ir nedrąsesnės nei berniukai, joms sunkiau atsisakyti nepageidaujamos ar žalingos veiklos. Mergaitės dažniau susigėsta, tačiau yra mažiau dirglios nei berniukai. Berniukai linkę aštrinti konfliktines situacijas ir netgi sukelti muštynes. Mergaitės taip pat pasižymi konfliktinių situacijų aštrinimu, kurstymu, tačiau tai daro šiek tiek rečiau, joms mažiau būdingas muštynių inicijavimas nei berniukams, kurie neretai pasižymi atsakomybės stoka, paslapčių atskleidimu, šiurkštesniu elgesiu.

ENIn Lithuania the integration of sexuality questions are widely analysed, however, there is a lack of the analysis of sexuality dimension. People with disabilities experience double discrimination: due to their disability and due to their sex gender. On the one hand they are considered asexual, on the other hand, regarding the re-productive potential, they are considered as dangerous. The article is based on a theoretical analysis of gender identity provided by scientific literature on education, philosophy and sociology. It constructs the model of sexuality with the features of its expression, including communication skills and their peculiarities, expression of emotions, social behaviour and skills, sexuality and destructive behaviour in interpersonal relationships, which has been assessed using the expert method, and the analysis of the features of the expression of sexuality through communication skills. [text from author]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28772
Updated:
2018-12-17 12:50:20
Metrics:
Views: 90    Downloads: 7
Export: