Paauglių lytiškumo raiška ir jos psichopedagoginės korekcijos prielaidos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių lytiškumo raiška ir jos psichopedagoginės korekcijos prielaidos: disertacija
Alternative Title:
Expression of teenage sexuality and psycho-pedagogical preconditions of correction
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
137 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLytiškumo fenomenas, kaip viena iš esminių žmogiškumo apraiškų, atsiskleidžianti per asmens lytinį tapatumą, yra neatsiejamas nuo fizinių, psichinių ir dvasinių asmens raiškos sandų. Fizinio lytiškumo prado realizavimas paauglystėje, nesant psichinių, socialinių ir dvasinių galių dermei, trukdo brandžios asmenybės tapsmui. Siekiant nustatyti, kokie veiksniai sąlygoja paauglių lytiškumo raišką ir kokios yra jos negatyvių aspektų psichopedagoginės korekcijos prielaidos atlikta anoniminė anketinė apklausa. Apklausos duomenys parodė, kad daugiau nei 13,4 proc. tiriamųjų yra turėję lytinius santykius. Paauglių pirmųjų lytinių santykių motyvai susiję su meilės ir priklausymo, pagarbos ir pripažinimo, naujų įspūdžių ir pažinimo, fiziologinio poreikių patenkinimu. Šeimoje patirta dvasinė deprivacija, pozityvus bendraamžių lytinių santykių vertinimas, dažnas erotinių ir pornografinių filmų žiūrėjimas tai veiksniai lemiantys paauglių ankstyvą seksualinę patirtį. Norint išvengti negatyvių paauglių lytiškumo raiškos aspektų yra svarbus lytiškumo ugdymo nuoseklumas ir tęstinumas, glaudus ryšys su visu ugdymo procesu kaip vieninga visuma, asmens teigiamo požiūrio į dorovines vertybes žadinimas, šeimos ir mokyklos ugdomųjų veiksmų kooperavimas ir koordinavimas, kuris užtikrintų jų kaip lytiškumo ugdymo efektyvumu suinteresuotos vieningos bendruomenės veiksmus bei apsisprendimo seksualinei abstinencijai iki santuokos skatinimas. [Iš leidinio]

ENThe phenomenon of sexuality as one of the key personal expression that is revealed through a person’s sexual identity is part of physical, mental and spiritual forms of personal expression. Realisation of the physical sexuality in adolescence – without mental, social and spiritual powers – may impede transformation into a mature personality. An anonymous questionnaire survey was carried out to determine the factors conditioning the sexual expression of teenagers and preconditions of psycho-pedagogical correction of negative aspects of sexuality. The survey showed that more than 13.4 percent of respondents had had sexual intercourse. Motives behind first sexual intercourse of teenagers are related with satisfaction of feelings of love and dependence, respect and recognition, new experiences and learning, as well as physiological needs. Mental deprivation in family, positive attitudes of peers towards sex, frequent watching of erotic and pornographic movies are the factors determining early sexual experiences among teenagers. In order to avoid negative aspects of sexual expression of teenagers, importance should be attached to consistency and continuity of sexual education, close connection to entire educational process, promotion of teenagers’ positive attitudes towards moral values, cooperation and coordination of educational actions taken by families and schools to ensure actions of a unified community concerned with efficiency of sexual education, as well as determination for sexual abstinence without marriage.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10243
Updated:
2022-02-07 20:09:28
Metrics:
Views: 100
Export: