Ziemia nowogródzka a przywilej ziemski 1440 roku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Ziemia nowogródzka a przywilej ziemski 1440 roku
Alternative Title:
  • Naugarduko žemė ir 1440 m. žemės privilegija
  • Navahrudak and the land privilege of 1440
In the Book:
Keywords:
LT
Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTDaugiau nei prieš dvidešimt metų surasta ir publikuota 1440 m. Kazimiero Jogailaičio privilegija Naugarduko žemei iki šiol nesulaukė didesnio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėtojų susidomėjimo. Šis dokumentas, atlikus pozityvistinę jo turinio ir atsiradimo aplinkybių analizę, galėtų tapti svarbiu šaltiniu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teisės raidos tyrimams. Tačiau kai kurie tyrinėtojai jau dabar neabejoja privilegijos autentiškumu ir lygina šj dokumentą su kitais XV a - XVI a. pradžios teisės aktais. Straipsnio autorė, laukdama prieš daugelį metų žadėtos kritinės šaltinio publikacijos, dėl šio dokumento autentiškumo laikosi atsargios pozicijos, kurią sustiprina tiek analizuojamos privilegijos turinys (tam tikros monarcho nuolaidos šiame dokumente yra didesnės nei vėlesnėje 1447 m. žemės privilegijoje), tiek ir dokumento nuorašų, sąsajų su šia privilegija ar užuominų apie ją trūkumas kituose šaltiniuose. Išanalizavusi Naugarduko žemės padėtį tariamos privilegijos suteikimo laikotarpiu, autorė priėjo išvadą, kad 1440 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras neturėjo jokio pagrindo suteikti išskirtines teises Naugarduko žemei. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad pavieto-vietininkystės statusą Vilniaus vaivadijos sudėtyje Naugarduko žemė galėjo gauti apie 1428 m. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kazimieras Jogailaitis, 1427-1492 (Kazimieras IV Jogáilaitis; Kazimierz IV Jagiellończyk; Casimir Jagiellon); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Naugardukas; Naugarduko vaivadijos susidarymas; Privilegija; Žemaitija (Samogitia); Žemės privilegija; Casimir Jagiellion; Kazimieras Jogailaitis (Kazimierz Jagielonczyk); Land privilege; Navahrudak provincial formation; Novogrudek; Privilege; Samogitia.

ENCasimir IV Jagiellion' s privilege to Navahrudak land issued in 1440 was discovered and published more than twenty years ago but has hitherto received little attention from researchers of the history of the Grand Duchy of Lithuania. Positivistic analysis of the document's content and circumstances surrounding its issuing could make it an important source for the investigation of the evolution of the land law in the Grand Duchy of Lithuania. However, some researchers accept the authenticity of the document without any reservations and are apt to compare it with other legal enactments of the 15th - early 16th century. The author of the article, who is still waiting for the long-promised critical publication of the source, has certain reservations regarding the authenticity of the document which are sustained by both the content of the privilege in question (certain allowances of the monarch listed in this privilege are more far-reaching than those featured in the posterior land privilege of 1447) and the lack of duplicates as well as links and references to the privilege in other relevant sources. Investigation into the situation in Navahrudak in the period of the issuing of the alleged privilege revealed that in 1440 Grand Duke of Lithuania Casimir had no grounds to grant Novahrudak and its lands exclusive rights. The article also points out the fact that Navahrudak could have acquired the status of powiat around 1428. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45930
Updated:
2022-01-10 08:26:50
Metrics:
Views: 28
Export: