The Correspondence of the term and its definition in intercultural context

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Correspondence of the term and its definition in intercultural context
Alternative Title:
Termino ir jo turinio atitiktis tarpkultūriniame kontekste
In the Journal:
Filologija. 2013, Nr. 18, p. 30-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apibrėžtis; Kognityvinis apibrėžimas; Kognityvinė apibrėžtis; Projektas; Tarkultūrinis kontekstas; Technikas; Terminas; Termino atitikimas; Cognitive definition; Correspondence of the term; Definition; Intercultural context; Project; Technician; Term.
Keywords:
LT
Apibrėžtis; Kognityvinė apibrėžtis; Kognityvinis apibrėžimas; Projektas; Tarkultūrinis kontekstas; Technikas; Terminija / Terminology.
EN
Cognitive definition; Correspondence of the term; Definition; Intercultural context; Project; Technician; Term.
Summary / Abstract:

LTŽodžio reikšmė dažniausiai tiriama sąsajoje su kitais žodžiais bei sąsajoje su ją vaitojančia visuomene. Žodynai apibrėžia tam tikro termino / žodžio reikšmę, tačiau jos turinio suvokimas gali skirtis nuo visuomenėje įsigalėjusios sampratos. Kalba yra socialinis reiškinys, todėl termino turinys, pasak tekstynų lingvistikos atstovų W. Teuberto ir A. Čermakovos (2007), gimsta tam tikroje socialinėje terpėje, t. y. jį vartojančios visuomenės diskurse. Straipsnyje bandoma pateikti termino ir jo turinio atitikties problemą, kai termino turinys, pateikiamas žodynų, enciklopedijų ir tarptautinių profesijų nacionaliniuose klasifikatoriuose, skiriasi nuo termino supratimo tarp jį vartojančių žmonių tarpkultūrinėje aplinkoje, t. y. skirtingose šalyse. Straipsnis grindžiamas empiriniu tyrimu, atliktu pasitelkiant apklausą, kokybine rezultatų ir kitų dokumentų analize. Empirinis tyrimas buvo atliktas Italijoje, Ispanijoje, Lietuvoje, Vokietijoje bei Jungtinėje Karalystėje. Tyrimo objektas – termino „technikas“ apibrėžtis pagal kalbos norminius dokumentus (žodynus ir enciklopedijas) bei standartinius profesijų klasifikatorius ir apibrėžties palyginimas su (Italijos, Ispanijos, Lietuvos, Vokieti jos bei Jungtinės Karalystės) visuomenėje įsigalėjusia samprata. Tyrimas buvo vykdomas pagal Europos Sąjungos remiamą Mokymosi vis gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės projektą „Lang2Tech“ (Užsienio kalba technikams) 2011 10 01-2012 03 01. Tyrimo metu gauti duomenys atskleidė faktą, kad visuomenėje plačiai vartojama termino „technikas“ samprata skiriasi nuo žodynuose pateikiamos apibrėžties ir griežtai reglamentuoto termino aprašo profesijų klasifikatoriuje. [Iš leidinio]

ENThe meaning of the word is usually analysed through its relationship with other words and the way the society uses it. Dictionaries and encyclopaedias define the meaning of a particular term / word, yet the perception of the content of the definition might differ from the meaning used by the society. Language is a social phenomenon, therefore, the meaning of words usually originates in a particular discourse. This article discusses the problem related to the definition of the term "technician" that is provided in dictionaries and encyclopaedias and the meaning of the term "technician" that prevails and is used by the members of societies in Germany, Italy, Lithuania, Scotland and Spain. The article is based on the results of the empirical research that aimed to find out how the term "technician" is defined both by dictionaries in the languages of the countries mentioned above and is actualised in communicative situations by the members of the societies mentioned above. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
  • Etnolingvistika : (tauta kalboje) / Aloyzas Gudavičius. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009. 256 p.
  • Leksikologija : studijų knyga / Evalda Jakaitienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 2010. 351 p.
  • Prototipų teorija ir semantika / Dainora Maumevičienė. Kalbų studijos. 2010, Nr. 17, p. 11-18.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52200
Updated:
2018-12-17 13:40:12
Metrics:
Views: 15
Export: