The Semantics of spatial prepositions: the main trends of research

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Semantics of spatial prepositions: the main trends of research
Alternative Title:
Erdvės prielinksnių semantinių tyrimų apžvalga
In the Journal:
Taikomoji kalbotyra. 2016, 8, p. 188-212
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kognityvinė kalbotyra; Polisemija; Prielinksniai; Prielinksnis; Semantika; Sinonimija; Struktūralizmas; Cognitive linguistics; Polysemy; Preposition; Prepositions; Semantics; Structuralism; Synonymy.
Keywords:
LT
Kognityvinė kalbotyra; Polisemija; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Semantika; Sinonimija; Struktūralizmas.
EN
Cognitive linguistics; Polysemy; Preposition; Prepositions; Semantics; Synonymy; Structuralism.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje apžvelgiami gausūs erdvės prielinksnių semantiniai tyrimai iliustruojant juos įvairių kalbų pavyzdžiais. Tradiciniu požiūriu prielinksnio reikšmė nagrinėjama atsižvelgiant į jo tarpusavio santykius su kitais žodžiais, t.y. sintagmose, kai pabrėžiama konteksto svarba, ir paradigmose, atspindinčiose hierarchinius santykius kalbinėje sistemoje. Ir vienu, ir kitu atveju semantika ir pragmatika yra atskiriamos, o įvairios prielinksnio reikšmės nėra laikomos susijusiomis. Tačiau dėl nuorodų į sinonimus (šis deskriptyvinėje analizėje naudojamas principas dažnai pasitaiko žodynuose) ir dėl iš dalies teisingų universalių kategorijų, kurias be verifikacijos siūlo paradigmas tiriantys mokslininkai, klasikiniuose tyrimuose ne visada pavyksta tiksliai diferencijuoti prielinksnio reikšmes. Štai kodėl pastaruoju metu vis labiau pereinama prie kognityvinio požiūrio į semantiką, kai prielinksnio reikšmė tiriama per kalbos ir mąstymo ryšį, akcentuojant žmogiškosios patirties svarbą. Prielinksnio polisemijos ir sinonimijos analizei kognityvistai vartoja figūros ir fono terminus, nuosekliai taiko geometrinius parametrus bei atsižvelgia ne tik į objektų išdėstymą erdvėje, bet ir į jų funkcinius (talpos, jėgos dinamikos) ir kitus ryšius. Be to, įsivedamas laipsniuojamų radialinių kategorijų principas, paaiškinamas giminės panašumais, bei remiamasi iš geštaltų psichologijos kildinama prototipų teorija, tad kitaip nei klasikiniuose reikšmių aprašuose, prielinksnio polisemija yra laikoma motyvuota, o reikšmių perkėlimas grindžiamas mentalinių erdvių bei konceptualiosios metaforos teorijomis.Straipsnyje teigiama, kad kognityvinis požiūris gali pateikti daugiau reikšmės niuansų kalboje ir/ar tarp kalbų, todėl tokie tyrimai yra ypač aktualūs ir svarbūs plėtojant leksikografijos, mašininio vertimo idėjas, kalbų mokymo(si) procese, o taip pat suvokiant ryšius tarp kalbų ir kultūrų. [Iš leidinio]

ENThe paper overviews the main trends of research into the semantics of spatial prepositions, as demonstrated by a plethora of papers on linguistic data from a variety of languages. The more traditional approach focuses on the locative meaning with respect to other words—both syntagmatically and in paradigms, thus ruling out pragmatics—and considers multiple senses of the same preposition to be arbitrary. In contrast, the modern framework employs the principles of cognitive linguistics for semantic analysis, highlighting the conceptual structuring of entities or relations in extralinguistic reality. On the basis of geometric, functional, and other relations between the figure and the ground, it attempts to explicate not only prepositional synonymy, but also extensive polysemy as a form of categorisation. As a consequence, the distinct meanings of a preposition are considered to be related, deriving either from the prototypical sense or any other sense which is related to it, and arranged in a network. The modern line of investigation may provide more possibilities for researchers interested in one language and/or in cross-linguistic studies, thus contributing to the development of lexicography, translation, and other fields of applied linguistics. [From the publication]

ISSN:
2029-8935
Related Publications:
  • Artumo santykiai anglų ir lietuvių kalbose : kai kurie perkeltinės lokatyvų reikšmės ypatumai / Inesa Šeškauskienė. Filologija. 2007, Nr. 12, p. 85-94.
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Etnolingvistika / Aloyzas Gudavičius. Šiauliai : K.J. Vasiliausko įm., 2000. 181 p.
  • Gretinamoji semantika / Aloyzas Gudavičius Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007. 242 p.
  • Leksikologija : studijų knyga / Evalda Jakaitienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 2010. 351 p.
  • Lietuvių kalbos istorinė sintaksė / Vytautas Ambrazas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. 612 p.
  • On the polysemy of the Lithuanian Už: a cognitive perspective / Inesa Šeškauskienė, Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė. Baltic international yearbook of cognition, logic and communication 2015, 10, p. 1-38.
  • Prototipų teorija ir semantika / Dainora Maumevičienė. Kalbų studijos. 2010, Nr. 17, p. 11-18.
  • The Extension of meaning : spatial relations in English and Lithuanian / Inesa Šeškauskienė. Imagery in language / edited by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Alina Kwiatkowska. Frankfurt am Main: P. Lang, 2004. P. 373-384.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79874
Updated:
2021-03-25 14:16:58
Metrics:
Views: 31    Downloads: 6
Export: