Decomposition of the total factor productivity in Lithuanian family farms by the means of the Hicks-Moorsteen index

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Decomposition of the total factor productivity in Lithuanian family farms by the means of the Hicks-Moorsteen index
Alternative Title:
Lietuvos ūkininkų ūkių bendrojo produktyvumo išskaidymas taikant Hikso-Morsteno indeksą
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Vol. 33, no. 4, p. 10-20
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrasis produktyvumas; Duomenų apgaubties analizė; Efektyvumas; Hikso-Morsteno indeksas; Ūkininkų ūkiai; Data envelopment analysis; Data envelopoment analysis; Efficiency; Family farms; Hick-Moorsteen index; Hicks-Moorsteen index; Total factor productivity.
Keywords:
LT
Bendrasis produktyvumas; Duomenų apgaubties analizė; Efektyvumas; Hikso-Morsteno indeksas; Ūkininkavimas / Farming.
EN
Data envelopment analysis; Data envelopoment analysis; Efficiency; Family farms; Hick-Moorsteen index; Hicks-Moorsteen index; Total factor productivity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Hikso-Morsteno bendrojo produktyvumo indekso ir duomenų apgaubties analizės taikymas matuojant bendrojo produktyvumo pokyčius Lietuvos ūkininkų ūkiuose. Šie pokyčiai taip pat yra išskaidomi į atskirus komponentus. Straipsnio tikslas – pasiūlyti efektyvias žemės ūkio politikos ir mokslinių tyrimų gaires, padėsiančias didinti Lietuvos ūkininkų ūkių produktyvumą. Straipsnyje aptariami nuotolio funkcijų bruožai, pristatoma Hikso-Morsteno produktyvumo indekso koncepcija, įvertinami bendrojo produktyvumo pokyčiai Lietuvos ūkininkų ūkiuose taikant pastarąjį indeksą. Tyrimo periodas – 2004-2009 m. Tyrimo rezultatai parodė, kad bendrasis produktyvumas Lietuvos ūkininkų ūkiuose tirtuoju laikotarpiu vidutiniškai padidėjo 20 proc. Specializuoti augalininkystės ūkiai pasižymėjo žemesniu efektyvumo lygiu ir dėl to mažesniu bendruoju produktyvumu. Specializuota gyvulininkystė pasiekė gana aukštus efektyvumo ir technologinius efektus, tačiau veiklos efektas (masto, sąnaudų ir produkcijos efektų vedinys) buvo žemesnis nei kitų ūkininkavimo tipų. [Iš leidinio]

ENThis study employs the Hicks-Moorsteen total factor productivity index and data envelopment analysis to measure total factor productivity changes in Lithuanian family farms. Furthermore, these changes are decomposed into separate effects. The aim of the paper is to identify the prospective guidelines for a reasonable agricultural policy and scientific research aimed at increasing productivity of the Lithuanian family farms. The paper discusses the peculiarities of the distance functions, presents the concept of the Hicks-Moorsteen TFP index, and assesses the TFP changes in Lithuanian family farms by the means of the Hicks-Moorsteen TFP index. The research covers the period of 2004-2009 and is based on micro data. The mean increase of TFP reached some 20% in the analyzed sample of the Lithuanian family farms throughout 2004-2009. It turned out that the crop farms experienced the highest TFP decrease in terms of efficiency effect. Therefore the latter farms should implement certain technological measures. The livestock farms exhibited rather high values of efficiency and technical effects, albeit activity effect was relatively low. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42307
Updated:
2018-12-17 13:20:25
Metrics:
Views: 9
Export: