The Cost Malmquist index decomposition for analysis of the total factor productivity change in Lithuanian family farms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Cost Malmquist index decomposition for analysis of the total factor productivity change in Lithuanian family farms
Alternative Title:
Kaštų Malmkvisto indekso naudojimas vertinant bendrojo produktyvumo pokyčius Lietuvos ūkininkų ūkiuose
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2012, t. 19, Nr. 3, p. 168-179
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrasis efektyvumos Hikso-Morsteno indeksas; Bendrasis produktyvumas; Duomenų apgaubties analizė; Kaštų Malmkvisto indeksas; Ūkininkų ūkiai; Cost Malmquist index; Data envelopment analysis; Efficiency; Family farms; Total factor productivity.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Bendrasis efektyvumos Hikso-Morsteno indeksas; Bendrasis produktyvumas; Duomenų apgaubties analizė; Ūkininkavimas / Farming.
EN
Cost Malmquist index; Data envelopment analysis; Efficiency; Family farms; Total factor productivity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrinami metodai, pasiūlyti Maniadakio ir Thanassoulio (2004) bei Färe ir kt. (1994), taip pritaikant Malmkvisto produktyvumo indeksą kintančios masto grąžos gamybos technologijai ir masto efektyvumo vertinimui. Masto efektyvumo įtaka įvertinama apskaičiuojant kintančios ir pastovios masto grąžos techninio efektyvumo rodiklius. Kaštų Malmkvisto indeksas buvo naudojamas vertinant bendrojo produktyvumo pokyčius Lietuvos ūkininkų ūkiuose. Tyrimas remiasi Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenimis. Tyrimo imtį sudaro 200 ūkininkų ūkių, veikusių 2004–2009 m. Nustatant indeksų reikšmes, taikyta duomenų apgaubties analizė. Tyrimo rezultatai parodė, kad kaštų produktyvumas padidėjo apie 7,7 %, o techninis produktyvumas – 22,4 %. Bendrojo produktyvumo augimą daugiausia lėmė techninio efektyvumo pokyčiai, taigi inovacijų įtaka gamybos galimybių kreivės pokyčiams buvo ne itin reikšminga. [Iš leidinio]

ENBy combining approaches of N. Maniadakis and E. Thanassoulis (2004) and R. Färe et al. (1994), this paper extends the decomposition of the cost Malmquist productivity index to tackle variable returns to scale technology and, hence, scale efficiency. The cost Malmquist index was applied to estimate the dynamics of the total factor productivity in the Lithuanian family farms. The carried out research relies on data from the Farm Accountancy Data Network. Indeed, the balanced panel covering 200 farms throughout the period of 2004–2009 was analyzed. Specifically, the cost Malmquist indices were computed by the means of the data envelopment analysis. What the results of analysis do indicate is that the cost productivity increased by some 7.7% and the technical productivity grew by 22.4% during 2004–2009. The increase in the total factor productivity was mainly driven by increase in technical efficiency. Therefore, one can conclude that the impact of innovations on the overall shifts in the production frontier was a rather meagre one. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44774
Updated:
2018-12-17 13:25:32
Metrics:
Views: 10
Export: