Ekonomikos modernizavimas: nauji iššūkiai ir ekonominės politikos prioritetai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos modernizavimas: nauji iššūkiai ir ekonominės politikos prioritetai
Alternative Title:
Modernisation of the economy: new challenges and priorities in economic policy
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
Pages:
512 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Ekonomikos modernizavimas; Ekonominė politika; Ekonominės plėtros internacionalizavimas; Economy; Modernisation of economy; Economic policy; Internationalisation of economic development.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Ekonominės plėtros internacionalizavimas.
EN
Economic policy; Internationalisation of economic development; Modernisation of economy.
Summary / Abstract:

LTKolektyvinėje monografijoje yra kompleksiškai nagrinėjamos ekonomikos modernizavimo problemos. Parodyta, kad ekonomikos modernizavimas - tai esminis šiuolaikinės visuomenės gerbūvio didinimo bei jos socialinio komforto gerinimo, taip pat politinio stabilumo palaikymo veiksnys. Ekonomikos modernizavimas, kaip sudėtingas ekonomikos pokyčių procesas, pasižymi didžiule problemų įvairove, kurią žymiu mastu sąlygoja ekonominei raidai itin reikšmingi globalizacijos, taip pat žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimosi ir šiuolaikinei visuomenei būdingų gyvenimo būdo modelių, socialinės elgsenos stereotipų bei vertybių sklaidos procesai. Kolektyvinėje monografijoje parodyta, jog ekonomikos modernizavimo problemos turi būti nagrinėjamos ir sprendžiamos atsižvelgiant į globalizacijos aplinkos bei žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimosi procesų sąlygojamas aplinkybes, reaguojant į naujus Europos Sąjungos raidos iššūkius bei lūkesčius. Ekonomikos modernizavimo tematika suvokiama ir kaip prioritetinė mokslinių tyrimų sritis. Siekiant, kad šiuolaikinė ekonominė politika būtų realiai orientuota į naujausius globalizacijos ir žiniomis grindžiamos visuomenės sukūrimo iššūkius, yra būtina giliais ir kompleksiniais moksliniais tyrimais pagrįsti tiek ekonomikos modernizavimo prioritetus, tiek ir konkrečias priemones, kurios turi būti įgyvendinamos ekonomikos modernizavimo dėlei. Ekonomikai modernizuoti skirti moksliniai tyrimai ir praktiniai darbai pasižymi didžiule aprėptimi, kurią lemia.šiuolaikinės ekonomikos sudėtingumas, jos sektorių bei ūkio šakų įvairovė, didžiuliai joms būdingi skirtumai, raidos ir pažangos netolygumai, spartūs globalizacijos, rinkų internacionalizavimo, žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimosi procesai, šių procesų įvairovė, Europos Sąjungos, kaip itin sudėtingos ekonominės sistemos, raida ir plėtra, dinamiški ir kartu netolygūs pokyčiai, charakteringi tiek skirtingiems socialinės, ekonominės bei technologijų pažangos sektoriams, tiek ir skirtingiems Europos Sąjungos bei jos šalių regionams. Iš ekonomikai modernizuoti skirtų mokslinių tyrimų bei praktinių darbų ypač reikšmingi yra tie, kurie galėtų padėti giliau ir plačiau suvokti šiuolaikinių iššūkių prasmę bei numatyti galimybes patobulinti ekonomikos modernizavimui skirtą ekonominę politiką. Šios aplinkybės kaip tik ir lėmė kolektyvinės monografijos tematiką. Kolektyvinės monografijos ir jos paskelbimo tikslas - atskleisti aktualias ekonomikos modernizavimo prioritetų nustatymo problemas, įvertinti naujus iššūkius ir reikalavimus, į kuriuos būtina atsižvelgti rengiant ir pagrindžiant strateginius sprendimus ekonomikos modernizavimo srityje. Kolektyvinėje monografijoje yra apibendrinti jos autorių jau atliktų bei šiuo metu atliekamų mokslinių tyrimų rezultatai, visų pirma - ekonominės politikos srityje. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas tokioms temoms: globalizacijos procesų bei žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimosi iššūkiai šiuolaikinės ekonomikos modernizavimui.verslo efektyvinimo galimybės, ypač plėtojant modernias verslo vertinimo sistemas, inovacijų plėtojimas modernizuojant šiuolaikinę ekonomiką, konkurencijos politika ir verslui palankios aplinkos kūrimas, regioninė politika ir užimtumo problemų sprendimas, specialistų ugdymas ir studijų tobulinimas ekonomikos modernizavimo sąlygomis, ekonominės raidos internacionalizavimas ir žinių ekonomikos kūrimas. Remiantis kolektyvinėje monografijoje apibendrintų tyrimų rezultatais padaryta nemažai išvadų ir pateikta naujų ekonomikos modernizavimo pasiūlymų. Kolektyvinės monografijos medžiaga yra skirta tiek akademinei bendruomenei - ekonomikos, vadybos ir administravimo bei kitose srityse dirbantiems mokslo ir pedagoginiams darbuotojams, tiek ir įvairių sričių specialistams praktikams, tiek ir šiuolaikine ekonomika besidominčiai plačiajai skaitytojų auditorijai. Šios kolektyvinės monografijos medžiaga taip pat galima naudotis ir įvairaus profilio studijose, visų pirma - ekonomikos bei vadybos ir administravimo srityje. [Iš leidinio]

ENThis collective monography raises and presents a complex analysis of current economic modernisation problems and state economic policy priorities that are being implemented in the context of globalisation and the intemationalisation of economic and social development processes, in the creation of a knowledge-based society, and as essential qualitative changes in the economic and cultural space of the European Union are underway. The modernisation of an economy is the essential factor behind increasing the welfare and level of social wellbeing of contemporary society, as well as being responsible for maintaining political stability. We can say that the modernisation of an economy will always be one of the most important priorities of state economic policy, demanding special attention both from society at large, as well as from economic and management specialists.

ISBN:
9789955331605
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13355
Updated:
2020-03-12 19:44:55
Metrics:
Views: 45    Downloads: 2
Export: