Lietuvos užsienio prekybos su Rusija tendencijų retrospektyvinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos užsienio prekybos su Rusija tendencijų retrospektyvinė analizė
Alternative Title:
Lithuanian foreign trade trends with Russia retrospective analysis
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2013, Nr. 11, p. 72-80
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Eksportas. Importas / Export. Import; Prekybos politika / Trade policy.
Summary / Abstract:

LTPasaulyje vykstant ekonomikos globalizacijos procesams, daugumos Lietuvos pramonės įmonių veiklos plėtra ir netgi išlikimas labai priklauso nuo produkcijos realizavimo užsienio rinkose. Lietuvos tarptautiniai prekybiniai santykiai, kaip mokslinio tyrimo objektas, ypač aktualūs šalies ūkio ekonominių pakilimų ir nuosmukių sandūroje. Taip pat pažymėtina, jog užsienio prekyba yra vienas iš rodiklių, padedančių įvertinti ir visos šalies (ne tik atskirų ūkio šakų bei sektorių ar įmonių) konkurencingumą, vertinant prekybos apimtis ir ekonominę naudą. Užsienio prekyba taip pat reikšminga ir globalizacijos akivaizdoje tampa vis aktualesnė socialinei ir ekonominei Lietuvos bei visos ES raidai. Akcentuojant užsienio prekybos svarbą Lietuvos ūkiui, aktualu nagrinėti Lietuvos eksporto ir importo tendencijas su Rusija. Nežiūrint į tai, kad Rusijos vaidmuo visai Lietuvos ekonomikai, jos užsienio prekybai sąlygotas istorinių aplinkybių, Lietuvos bendradarbiavimo su Rytų kaimyne klausimas neabejotinai vis dar reikšmingas. Pastaruosius du dešimtmečius prekybos ryšiai su šia šalimi formavosi ekonominių krizių akivaizdoje. Didelis išbandymas Lietuvos prekybiniams ryšiams su Rusija buvo 1998 metų Rusijos ekonominė krizė. Vis dėlto Rusija tradiciškai yra svarbiausias Lietuvos užsienio partneris, todėl verta analizuoti, kokią dalį eksporto sudaro mūsų šalies eksportas į Rytus. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugelį žaliavų mūsų šalies verslo įmonės taip pat importuoja iš Rytų. Teiginius patvirtina skaičiai, nurodantys, jog eksportas į Rusiją sudaro apie 1/6 viso šalies eksporto, o importas iš Rusijos – apytiksliai trečdalį viso Lietuvos importo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eksportas; Importas; Užsienio prekyba; Export; Foreign trade; Import; Trade relations foreign trade; Rusija (Russia).

ENIn the context of globalization industrial development and even survival of many Lithuanian industrial enterprises highly depend on production realization in foreign markets. International trade intercourse of Lithuania as the research object is relevant in the context of national economy boom and downturn. It should also be noted that foreign trade is one of the indicators that helps to assess the competitiveness of the whole country (not only the industry’s and individual sectors’ or companies’) evaluating the volume of trade and economic benefits. International trade is also significant in the face of globalization and is becoming more relevant in all social and economic Lithuanian and EU’s development. Emphasising the importance of foreign trade for Lithuanian economy, it is relevant to examine Lithuanian export and import trends with Russia. Despite the fact that the role of Russia for all Lithuanian economy and foreign trade is due to historical circumstances, the cooperation of Lithuania with Eastern neighbour is undoubtedly still significant. Over the past few decades trade relations with Russia were formed in the face of economic crisis. Big challenge for Lithuanian trade relations with Russia became economic crisis of Russia in 1998. However, Russia has traditionally been the most important foreign trade partner of Lithuania. So it is worth to analyze what a large part of Lithuania export goes to the East. Also attention has to be drawn to the fact that business enterprises of our country import many raw materials from the East. Statements are confirmed by figures which indicate that export to Russia takes about onesixth (1/6) of the total export of Lithuania, while import from Russia – approximately one-third (1/3) of total import of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45550
Updated:
2018-12-17 13:33:21
Metrics:
Views: 42    Downloads: 14
Export: