Veliuona - Lietuvos gynybos skydas kare su Kryžiuočių ordinu (XIII a. pabaiga-XV a. pirmasis ketvirtis)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veliuona - Lietuvos gynybos skydas kare su Kryžiuočių ordinu (XIII a. pabaiga-XV a. pirmasis ketvirtis)
In the Book:
Veliuona / vyriausioji redaktorė Vida Girininkienė. Vilnius: Versmė, 2001. P. 78-111. (Lietuvos valsčiai; kn. 7)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karas su kryžiuočiais; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Pilys, lietuvių; Veliuona.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Karas su kryžiuočiais; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Nemunas; Piliakalniai / Hilforts; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Trakų kunigaikštis; Veliuona; Veliuona; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
EN
Crusaders; Duke of Trakai; Grand Duchy of Lithunia; Grand duke of Lithuania; Jagiello; Mound; Nemunas river; Prussia; Samogitia; Teutonic Order; War against the crusaders.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojama Veliuonos pilies svarba Lietuvos gynybiniame kare prieš Vokiečių ordiną. Atkreipiamas dėmesys, kad Veliuonos pilis buvo labiausiai ginta Lietuvos pilis prie Nemuno, žemiau Kauno. Minimi šaltiniai, kuriais remiantis yra aptariama ši tema. Pastebima, kad šalia Nemuno toje vietoje buvo nemažai lietuvių pilių. Šių pilių vietas jau XIX a. istorikai bandė nustatyti. Pažymima, kad straipsnyje pilių išsidėstymas ir jų vaidmuo kare su Ordinu pristatomas chronologine ir geografine seka. Nurodoma, kad XIII a. vidurio Ordino pilies vieta labiausiai tikėtina buvo Jurbarke. Daug abejonių kelia pilies statymo vieta. Apžvelgiama pilies aplinka. Atkreipiamas dėmesys, kad ši pilis buvo blokuota nauja, gretimai lietuvių pastatyta pilimi. Straipsnyje minimos ir kitos pilys. Dėl kai kurių buvimo vietos nuomonės išsiskyrė. Pastebima, kad pilių puolimo chronologija dažnai neatitiko jų geografinės padėties. Atkreipiamas dėmesys, kad kryžiuočiai, ne kartą apeidami Veliuoną, puldavo toliau esančias žemes. Įdomu pastebėti, kad pilių puolimas kryžiuočiams sukeldavo nemažai problemų. Pastebima, kad P. Dusburgiečio kronikoje minima Veliuona. Straipsnyje aprašoma Veliuonoje buvusi pilis. Detaliau aptariama, kaip Ordinas puolė Panemunio pilis. Aprašoma, kokia buvo Veliuonos gynyba iki Gedimino. Aprašomas Veliuonos vaidmuo Gedimino valdymo laikotarpiu. Pastebima, kad pilėnai labai intensyviai atstatinėjo pilis, pabrėžiama pilių ekonominė reikšmė gynybai. Pabrėžiama Trakų pilies reikšmė. Pristatomi atskiri laikotarpiai ir tais laikotarpiais buvusių pilių vaidmuo.

ENAn article analyses the importance of Veliuona castle during the defensive war of Lithuania against the Teutonic Order. Attention is paid to Veliuona castle that was the most defended castle near Nemunas, below Kaunas. The sources which are the base of the topic are mentioned. It is noticed that in the area next to Nemunas there were quite many Lithuanian castles. The historians of the 19th c. have already tried to determine the places of them. It is noted that the arrangement of castles and their role in the war against the Order is presented in a chronological and geographical order. It is indicated that probably the place of the castle of Order in the 13th c. was in Jurbarkas. However, the place of the castle is negotiable. The environment of the castle is described. Attention is paid to that the castle had been blocked by another Lithuanian castle that was built next to it. Some other castles are mentioned in the article, as well. The places of some of them are negotiable. It is noticed that the chronology of the attacks usually did not correspond to the castles' geographical places. The Crusaders used to attack further lands and to bypass Veliuona. Those attacks were problematic for them. It is noted that Veliuona is mentioned in a chronicle of Peter of Dusburg. The article describes the former Veliuona castle, the Order's attack of Penemunio castle, the defence of Veliuona until Gediminas and the role of Veliuona during the ruling of Gediminas. It is noted that the residents of the castles used to restore their castles very fast, also the economic significance of the castles and the importance of Trakai castle is emphasized. Moreover, different periods and the roles of castles of those periods are described.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26928
Updated:
2022-01-28 21:12:23
Metrics:
Views: 50
Export: