Laukuvos apylinkės kryžiuočių karo kelių aprašymų duomenimis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laukuvos apylinkės kryžiuočių karo kelių aprašymų duomenimis
Alternative Title:
Description of Military Routes of Crusaders in Laukuva Region
In the Book:
Laukuva. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys. Vilnius: Versmė, 2005. P. 171-183. (Lietuvos valsčiai; kn. 14)
Keywords:
LT
Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje Laukuvos apylinkės tiriamos istorinės geografijos aspektu. Analizuojamos 1384–1402 m. sudarytų kryžiuočių karo kelių į Lietuvą („wegeberichtų“) atkarpos vedusios per pietinę buvusio Medininkų krašto dalį, t. y. per Laukuvos apylinkes maždaug 6-7 kilometrų spinduliu nuo dabartinio miestelio centro. Nustatyta, kad viso aprašuose minimi bent šeši Laukuvos apylinkių vietovardžiai: Šiauduvos ir Vampialaukio gyvenvietės, Lokystos ir Yžnės upės, Lokaušupio upelis, Paršpilio piliakalnis. Minimas, tačiau tikriniu vardu neapibūdinamas ir Treigių piliakalnis. Nūnai išnykusi Vampialaukio gyvenvietė lokalizuotina centrinėje Bilionių kaimo dalyje, pietinėje piliakalnio papėdėje, prie Rungio upelio. Bandymai lokalizuoti šaltinyje minimą Genioto dvarą Treigiuose neturi pagrindo. Šis vietovardis sietinas su Genioto kaimu prie Kvėdarnos ir netolies esančiu „Pavėžio“ piliakalniu. Pati Laukuva „wegeberichtuose“ neįvardijama. Šaltinių duomenimis pietinės ir pietvakarinės Medininkų krašto ribos ėjo apytikriai 6-8 kilometrai į pietus ir pietvakarius nuo Laukuvos. Šiauduva ir Vampialaukis, Lokystos ir Yžnės aukštupiai, Lokaušupis, Paršpilis įėjo į Medininkų krašto sudėtį. Maršrutų vedusių į pietinę Medininkų krašto dalį aprašuose kaip orientyrai daugiausia nurodomos upės bei buvusios piliavietės, tačiau kiti duomenys sako, kad XIV a. pabaigoje Laukuvos apylinkės tebebuvo pakankamai tankiai apgyventos. [Iš leidinio]

ENThe article studies historic geography of Laukuva Region. It analyses sections of military routes of crusaders in 1384-1402 to Lithuania (“wegebericht”) crossing the southern part of the former Medininkai Region, i.e. Laukuva Region at a radius of about 6-7 kilometres from the current centre of the town. At least six names of locations in Laukuva Region are said to be mentioned in descriptions: Šiauduva and Vampialaukis settlements, the Lokysta and the Yžnė rivers, the Lokaušupis river and Paršpilis mound. Treigiai mound is also mentioned but its proper name is not specified. Currently extinct Vampialaukis settlement was probably located in the central part of Bilionys village, to the south of the mound, near the Rungis river. Attempts to locate the mansion of Geniotas in Treigiai mentioned in the source are groundless. This proper name of the location is associated with Geniotas village near Kvėdarna and Pavėžis mound nearby. Laukuva proper is not mentioned in “wegeberichts”. According to the source data, southern and south-eastern boundaries of Medininkai Region extended to about 6-8 kilometres to the south and south-east of Laukuva. Šiauduva and Vampialaukis settlements, the Lokysta and the Yžnė rivers, the Lokaušupis river and Paršpilis mound belonged to Medininkai Region. Descriptions of routes leading to the southern part of Medininkai Region mainly mention such landmarks as rivers and former castle locations but other data indicate that at the end of the 14th century Laukuva Region was rather densely populated.

ISSN:
2029-0799; LLT:2007-43/23-65/HI
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1633
Updated:
2020-06-19 11:43:18
Metrics:
Views: 67    Downloads: 9
Export: