Tarnavimo visuomenei motyvacijos ir įsitraukimo į darbą sąsajos savivaldos lygmeniu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarnavimo visuomenei motyvacijos ir įsitraukimo į darbą sąsajos savivaldos lygmeniu
Alternative Title:
Relationship between public service motivation and work engagement at the municipal level
In the Journal:
Keywords:
LT
Savivaldos lygmuo; Tarnavimo visuomenei motyvacija; Tarnavimo visuomenei motyvacija,; Vilnius; Įsitraukimas į darbą; Įsitraukimas į darbą,; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Žmogiškųjų išteklių valdymas,.
EN
Human resource management; Municipal level; Public service motivation; Vilnius; Work engagement.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos teorinės tarnavimo visuomenei motyvacijos ir įsitraukimo į darbą sąsajos bei empirinė šių konstruktų raiška ir ryšiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Iki šiol tyrimai minėtų reiškinių kontekste apsiribojo išorinės motyvacijos privačiajame sektoriuje analize, motyvaciją susiejant su darbe gaunama finansine ar psichologine nauda. Racionalus darbuotojų polinkis tenkinti asmeninius interesus, pastebimas daugelio vadybos teoretikų, paskatino ieškoti modelių ir priemonių, kaip išlaikyti pakankamą darbuotojų motyvaciją tarnauti visuomenei. Tyrimo rezultatai parodė, jog tarp tarnavimo visuomenei motyvacijos ir įsitraukimo į darbą egzistuoja statistiškai reikšmingas abipusis ryšys. Remdamiesi atlikto tyrimo rezultatais, autoriai pateikia rekomendacijas dėl motyvavimo sistemų tobulinimo, akcentuodami tarnavimo visuomenei motyvacijos ir įsitraukimo į darbą veiksnius ir jų raiškos ypatumus skirtingose respondentų grupėse. [Iš leidinio]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57577
Updated:
2018-12-17 00:25:51
Metrics:
Views: 16    Downloads: 7
Export: