Manifestation of transaction and transformational leadership in Siauliai city municipality

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Manifestation of transaction and transformational leadership in Siauliai city municipality
Alternative Title:
Transakcinės ir transformacinės lyderystės raiška Šiaulių miesto savivaldybėje
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2011, Nr. 1 (22), p. 34-50
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTSiekiant išsiaiškinti transakcinės (susitarimų arba mainų) ir transformacinės (pokyčių) lyderystės bruožų sklaidą Šiaulių miesto savivaldybės taryboje, išanalizuoti savivaldybės tarybos veiklos efektyvumo apraiškas irnustatyti sąsajas tarp lyderystės ir tarybos veiklos efektyvumo, buvo atliktas kompleksinis tyrimas. Panaudojus dokumentų analizę iš savivaldybės administracijos buvo atrinkti potencialūs respondentai (kriterijai: aktyvus dalyvavimas tarybos posėdžiuose priimant sprendimus, pasisakymai; administracinio darbo savivaldybėje patirtis) ekspertiniam tarybos narių vertinimui lyderystės bruožų bei veiklos efektyvumo aspektu. Remiantis ekspertų apklausos metodu surinkta statistinė medžiaga analizuota taikant aprašomuosius statistikos metodus, klasterinę analizę. savivaldybės tarybos veiklos efektyvumui, anketa buvo suskirstyta į tris pagrindinius blokus: demografinį (darbo stažui savivaldybėje nustatyti taikyta intervalinė skalė); 1 diagnostinį (pateikti transformacinės ir transakcinės lyderystės bruožus atskleidžiantys teiginiai), 2 diagnostinį (atsižvelgiant į savivaldos principus suformuluoti teiginiai vertinami pagal penkių balų Likerio skalę).Per tyrimą nustatyta, kad transformacinės lyderystės bruožų raiška ir sklaida taryboje leidžia pamatyti dvi bruožų grupes, kurias galima laikyti transformacinės lyderystės sudėtinėmis dalimis ir sąlyginai įvardyti kaip: 1) efektyvaus tikslų siekimo bruožų grupę, kuri apima pokyčių inicijavimą, asmeninės rizikos prisiėmimą gebėjimą suburti komandos narius efektyviam problemų sprendimui, įkvėpimą siekti bendro tikslo, negailėjimą pastangų ir laiko dėl tikslo, tikslų siekimą netradiciniais būdais, aiškios vizijos turėjimą dėmesio rodymą bendruomenės poreikiams ir pasireiškimą krizių metu ir 2) skatinimo bruožų grupę, kurią sudaro aukštų veiklos standartų nustatymas, skatinimas daryti daugiau ir siekis įtraukti kitus ieškant geriausio sprendimo. Siekiant įvertinti, ar 2007-2011 m. kadencijos Šiaulių savivaldybės tarybos veikloje matyti efektyvios veiklos požymių, buvo pasirinktos trys požymiųgrapės: 1) bendradarbiavimo (dialogo siekis su vietos bendruomene ir sprendimų priėmimas, atsižvelgiant į bendraomenės siūlymus ir interesus); 2) atsakomybės ir atvirumo (atsakingas sprendimų priėmimas, tarybos veiklos suprantamumas ir aiškumas, teigiamas požiūris įnaujoves bei aiškios miesto vystymo vizijos turėjimas); 3) skatinimo ir sąžiningumo (vietos gyventojų iniciatyvos skatinimas, sąžiningas atskaitingumas bendruomenei, vietos bendruomenių vaidmens didinimas ir prioriteto teikimas bendruomenės gerovei).Respondentai, įžvelgę gana aktyvią tarybos poziciją priimant sprendimus atsižvelgti į bendraomenės interesus, siekiant dialogo, ir gana aukštą savo atsakomybės už priimamus sprendimus suvokimą, buvo kritiški vertindami tarybą dėl nepakankamo bendraomenės įtraukimo į sprendimų projektų rengimą, bendraomenės interesų atstovavimo, dėl atskaitomybės bendruomenei nebuvimo, dėl miesto vystymo vizijos neturėjimo. Tyrimas parodė, kad 2007-2011 m. Šiaulių savivaldybės taryboje dirbantys lyderiai gali veikti ir efektyviau, nes matyti veiklos kryptingumas ir gebėjimas susitelkti siekiant tikslų, kurie yra svarbūs veiksniai, lėmę gana stabilią šios tarybos veiklą. Abiejųtipų lyderystės bruožų gana ryški sklaida Šiaulių savivaldybės taryboje ir stabili jos veikla sunkiu Lietuvai laikotarpiu suponuoja klausimą diskusijai: ar pokyčių kontekste veiklos efektyvumą gali užtikrinti kartu veikiantys pokyčių ir sandorių lyderiai?. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Lyderystė viešajame sektoriuje; Politinė lyderystė; Biurokratinė lyderystė; Transakcinė lyderystė; Transformacinė lyderystė; Veiklos efektyvumas; Leadership in public sector; Political leadership; Bureaucratic leadership; Transactional leadership; Transformational leadership; Efficiency of activity.

ENThe article presents a research carried out in Šiauliai City municipality in 2009, which was aimed at finding out the spread of features of transactional and transformational leadership in the Council of the current period of office (2007-2011) by relating the manifestations of leadership to efficiency of activity when representing the interests of the community. Activity of the members of the Council was assessed by the executive power - the executives of divisions of municipal administration. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28871
Updated:
2018-12-17 12:58:11
Metrics:
Views: 34    Downloads: 10
Export: