Valstybės tarnautojų veiklos motyvų ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų veiklos motyvų ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of motives of public servants activity
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2009, Nr. 2 (14), p. 171-177
Keywords:
LT
Motyvacija; Motyvai; Valstybės tarnautojai; Valstybės tarnautojų motyvacija; Valstybės tarnyba.
EN
Motivation; Motives; Public servants; Public service; Public service motivation; Public srevants' motivation.
Summary / Abstract:

LTĮgyvendinant viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių reformas, vis labiau akcentuojama valstybės tarnautojų motyvacijos svarba. [...] Siekis rasti atsakymą, kokie motyvai skatina asmenis dirbti valstybės tarnyboje, šiuo metu yra vienas iš svarbiausių mokslinių diskusijų objektų. Laikantis nuostatos, kad motyvai yra žmonių motyvacijos šerdis, straipsnyje bandoma įvairiapusiškai pažvelgti į valstybės tarnautojus motyvuojančius veiksnius. Remiantis valstybės tarnybos misija, altruistine ir vertybine orientacija akcentuojama, kad individų siekis tarnauti visuomenės interesams, noras daryti gerą ir padėti kitiems, yra esminiai valstybės tarnautojų veiklos motyvai. Kita vertus, atsižvelgiant į empirinių tyrimų rezultatus, daroma prielaida, kad pasiaukojimu, humanizmu ir idealizmu paremti valstybės tarnautojų veiklos motyvai būdingi labiau išsivysčiusiose šalyse dirbantiems asmenims, o tuo tarpu mažiau išsivysčiusių šalių valstybės tarnautojams svarbesnės materialinės paskatos. Todėl akcentuojama, kad, priklausomai nuo šalių regioninių, ekonomių skirtumų ir kitų faktorių, valstybės tarnautojų motyvų struktūra gali keistis. Teorinėje plotmėje taip pat analizuojama valstybės tarnautojų motyvacijos genezė ir samprata. Teigiama, kad valstybės tarnautojų motyvacijos pagrindas yra altruistiniai žmonių motyvai, kartu pabrėžiant, kad dėl gilesnių empirinių ir mokslinių tyrimų stokos, iki šiol nepavyksta sukurti universalios valstybės tarnautojų motyvacijos koncepcijos. Remiantis įvairių autorių nuostatomis, straipsnyje taip pat pateikiama valstybės tarnautojų motyvų tipologija, bandant atskleisti atskirų motyvų grupių privalumus ir trūkumus. [Iš leidinio]

ENThe importance of motivation of civil servants is increasingly being highlighted when implementing reforms of human resources in the public sector. The aim to find out which motives encourage persons to engage in civil service is currently one of the most important objects of scientific discussions. Considering motives as the core of human motivations, the article attempts to perform a versatile analysis of factors motivating civil servants. Based on the mission of the civil service and its altruistic and value orientation, the author highlights that individuals’ aspiration to serve for the interests of society, the wish to do good and help others are the key motives encouraging civil servants. On the other hand, having regard to the results of empirical studies, the author presumes that self-sacrifice, humanism and idealism form the basis of civil service in more developed countries, whereas, in less developed countries, civil servants are more concerned with material encouragement. Therefore, the article states that depending on regional and economic differences between countries, the structure of motives of civil servants may differ. The genesis and concept of the motivation of civil servants are also analysed from the theoretical point of view. The author claims that the motivation of civil servants is based on altruistic aspirations and also highlights that due to the shortage of more extensive empirical and scientific research, scientists have not been successful in developing a universal concept of motivation of civil servants. Based on opinions of various authors, the article also presents the typology of motives of civil servants thus trying to reveal the advantages and disadvantages of separate groups of motives.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25025
Updated:
2018-12-17 12:38:40
Metrics:
Views: 25    Downloads: 8
Export: