Organizacijų vadovų atlygis ir jo pokyčiai Lietuvos viešajame sektoriuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų vadovų atlygis ir jo pokyčiai Lietuvos viešajame sektoriuje
Alternative Title:
Executive’s rewards and their changes in the Lithuanian public sector
In the Journal:
Politologija. 2015, Nr. 1 (77), p. 101-151
Keywords:
LT
Viešasis sektorius; Viešosios organizacijos; Vadovai; Darbo užmokestis.
EN
Public sector; Public sector organizations; Managers; Rewards system.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje Lietuvos viešojo sektoriaus vadovų atlygiui ir jo pokyčiams įvertinti naudojama viešosios tarnybos susitarimų modelio atlygio dimensija, kuri apima skirtingus požiūrius į materialų atlygį ir nematerialius motyvuojančius veiksnius. Straipsnyje yra aptariama teisinio reglamentavimo kaita, tarptautiniame kontekste įvertinamas Lietuvos viešojo sektoriaus vadovų materialus atlygis, nagrinėjami jo skirtumai skirtingo tipo Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijose ir vadovo atlygio santykis su organizacijos darbuotojų darbo užmokesčiu. Taip pat įvertinamas politikų ir pačių vadovų požiūris į dabartinę atlygio sistemą ir apžvelgiama nematerialių motyvuojančių veiksnių visuma. Remiantis šia analize siekiama nustatyti, kokiam tipui viešosios tarnybos susitarimų modelio požiūriu priskirtina Lietuvos viešojo sektoriaus atlygio sistema, ir įvertinti, ar politikams ir viešojo sektoriaus organizacijų vadovams ši sistema yra priimtina, t. y. ar egzistuoja viešosios tarnybos susitarimas dėl atlygio. Taip pat parodoma, kad Lietuvos viešojo sektoriaus atlygio sistemai didžiausią įtaką darė ne iš anksto suplanuota viena ar kita logika grįsta reforma, o inkrementiniai politiniai sprendimai, ekonominės situacijos pokyčiai ir teismų praktika. [Iš leidinio]

ENThe article deals with contemporary executive’s rewards system in the Lithuanian public sector and its changes over time. The analysis bases on the reward dimension of the Public Service Bargains (PSBs) model which includes different approaches to the tangible and intangible rewards elements. This theoretical approach was applied to the analysis of changes in legal framework, to the assessment of Lithuanian public sector executive’s tangible rewards in the international context, differentiation among different types of the Lithuanian public sector organizations and inside an organisation itself. Evaluated was the approach of politicians and high public officials to the contemporary executive’s reward system and provided an overview of the intangible rewards elements in the Lithuanian public sector. This article aims at determining which type of public service bargain on rewards is attributable to the contemporary executive’s rewards system in the Lithuanian public sector and at evaluating how acceptable this bargain is to politicians and public sector executives. It is also shown that the Lithuanian public sector executive’s reward system was largely shaped by incremental policy decisions, changes in economic conditions and court decisions, but not by pre-planned reforms. [From the publication]

DOI:
10.15388/Polit.2015.77.7375
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62734
Updated:
2018-12-17 14:03:59
Metrics:
Views: 14    Downloads: 7
Export: