Valstybės tarnyba: žmogiškųjų išteklių raidos strategija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnyba: žmogiškųjų išteklių raidos strategija
Alternative Title:
Civil service: strategy of human resources development
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2002, Nr. 1, p. 47-54
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTValstybės tarnautojų administravimo gebėjimų tobulinimas yra viena iš valstybės tarnybos efektyvumo didinimo sąlygų. Jis realizuojamas pagal ilgalaikės žmogiškųjų išteklių raidos strategijos nuostatas, kurių paskirtis - užtikrinti, kad valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas sudarytų tinkamas prielaidas valstybės ir savivaldybių institucijoms įgyvendinti iškeltus tikslus. Straipsnyje valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą siūloma kurti etapais: apibūdinti ir išanalizuoti valstybės tarnautojų kvalifikacijos ugdymo būklę; suformuoti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo strategiją bei ją įdiegti. Strategijai įgyvendinti siūlomas kvalifikacijos tobulinimo modelis, kuriame valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas traktuojamas kaip sudėtinis žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos elementas. Taikant šį modelį siekiama sukurti valstybės tarnautojų nepertraukiamo kvalifikacijos tobulinimo sistemą, kuri sudaro prielaidas įgyvendinti žmogiškųjų išteklių raidos strategiją valstybės tarnyboje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnautojai; Kvalifikacijos tobulinimas; Žmogiškieji ištekliai; Civil servants; Professional development; Human resources.

ENThe development of civil servants administration skills is one of the conditions of increase in public service efficiency. It is implemented according to the long-term civil servants training policy which aims at the establishment of conditions under which civil servants training would ensure the implementation of state and local government institutions objectives. The article suggests creating the system of civil servants professional development in three stages which are as follows: description and analysis of the present state of servants training and professional development, and formulation of civil servants training strategy as well as its implementation. The model of professional development, where the training of civil servants is treated as a constituent of human resources management, is offered. Applying this model an attempt is being made to create a system of continuous professional development of civil servants. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62444
Updated:
2018-08-07 12:50:43
Metrics:
Views: 25
Export: