Nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sudėtinių uždavinių sprendimo ypatumų tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sudėtinių uždavinių sprendimo ypatumų tyrimas
Alternative Title:
Research into peculiarities of solutions of complicated tasks by students with slight special educational needs
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 4 (25), p. 197-204
Keywords:
LT
Radviliškis; Lietuva (Lithuania); Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sudėtinių tekstinių uždavinių sprendimo ypatumai. Tyrime dalyvavo 54 III-IV klasių nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai iš Radviliškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų. Jie mokosi pagal modifikuotą matematikos mokymo programą. Tyrimas atliktas anketinės apklausos metodu. Tyrimo rezultatai parodė silpną nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sudėtinių tekstinių uždavinių sprendimo lygį. Vyraujančios klaidos mokinių darbuose: neteisingas veiksmo parinkimas, skaičiavimo klaidos, apskaičiuojamų rezultatų dydžių neįvardijimas, atsakymo neparašymas. Geriausiai mokiniams sekėsi spręsti lygių dėmenų sumos ir sumos radimo sudėtinį uždavinį bei uždavinį, sprendžiamą per vienetą netiesioginiu būdu. Šių uždavinių sprendimui buvo pateiktos schemos, kurios galėjo turėti įtakos rezultatams. Daugiausia klaidų padaryta sprendžiant skaičiaus padidinimo kelis kartus ir sumos radimo sudėtinį uždavinį bei uždavinį, sprendžiamą per vienetą tiesioginiu būdu. Remiantis atlikta palyginamąja 3-4 klasių nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sudėtinių uždavinių sprendimo analize, nustatyta, kad ketvirtos klasės mokiniams geriau sekėsi spręsti uždavinius. Tai sąlygoja didesnė ketvirtokų patirtis, mokantis matematikos. Trečiokai geriau išsprendė sumos ir liekanos radimo sudėtinį uždavinį, o ketvirtokai - skaičiaus padidinimo kelis kartus ir sumos radimo uždavinį. Vertinant tyrimo rezultatus pagal teisingą veiksmų parinkimą, galima teigti, kad testavimui pateiktus uždavinius suprato beveik pusė tirtų mokinių, tik klydo apskaičiuodami parinktų veiksmų rezultatu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sudėtinis uždavinys; Veiksmas; Sprendimo ypatumai; Specialieji ugdymosi poreikiai.; Complicated task; Action; Peculiarities of solution; Special educational needs.; Specialieji ugdymosi poreikiai; Special educational needs.

ENThe article analyzes the peculiarities of solution of composite word problems by the schoolchildren with slight special educational needs. 54 third-fourth form schoolchildren having slight special educational needs learning at Radviliškis secondary schools have participated in the research by modifying the curriculum of mathematics. The research has been conducted by applying the method of questionnaire survey. The results of the research have shown that the level of solution of composite word problems by schoolchildren having slight special educational needs is low. The following mistakes dominate the works of the schoolchildren: incorrect choice of operations, counting mistakes, not naming the amount of sum calculated, not writing down the answer. The schoolchildren easily solved the composite problem of the sum of equal summands and finding the sum and the problem was solved indirectly on the whole. For the solution of the latter the schemes were presented which may have influenced the solution of the problems. The greatest number of mistakes was made when solving the composite problems of multiplication of number several times and finding the sum and solving the problem directly on the whole. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22478
Updated:
2018-12-17 12:32:04
Metrics:
Views: 69    Downloads: 10
Export: