Lietuvių apeiginė etnochoreografija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių apeiginė etnochoreografija: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
425 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos muzikos akademija, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis darbo objektas - lietuvių apeiginės etnochoreografijos prasmė, forma, paskirtis (funkcija), semantika, ryšys su pasaulėžiūra, paralelės su kitų tautų šokiais, žaidimais bei choreografiniais veiksmais, taip pat - pačios apeigos ir ritualai. Studijoje naudojamasi funkciniu, tipologiniu - lyginamuoju, semantiniu, kompleksiniu, paleontologiniu, istoriniu-lyginamuoju metodais. Darbu siekiama pateikti išsamius duomenis apie lietuvių apeiginius šokius, žaidimus ir choreografinius veiksmus, apibūdinti jų apeiginį kontekstą. Norima nustatyti būdingas apeiginės etnochoreografijos formas, struktūrines šio sinkretiško žanro ypatybes, išsiaiškinti jo funkciją apeigose, atskirų ritualų dalyse, papročiuose ir socialiniame žmogaus gyvenime; nustatyti dėsningumus, panašumus ir skirtumus, o taip pat rekonstruoti apeiginės etnochoreografijos sistemą, nustatyti jos ryšį su pasaulėžiūra. Tuo tikslu tyrinėjama gimimo ir mirties, iniciacijų, vestuvių, persirengėlių, kalendorinių periodų ir švenčių, darbų pabaigtuvių apeigų etnochoreografija.

ENThe main subject of the work is the meaning, the form, the purpose (function), the semantics, and the relationship with the worldview of Lithuanian ceremonial ethno-choreography; its parallels with dances, games, and choreographic actions of other nations; and the ceremonies and rituals themselves. The study involves functional, typological-comparative, semantic, complex, paleontological, and historical-comparative methods. The work aims to accumulate detailed information about Lithuanian ceremonial dances, games, and choreographic actions describing their ceremonial context. The author seeks to identify characteristic ethno-choreographical forms and structural features of this syncretic genre; find out its functions in ceremonies, separate rituals, customs, and social life of people; identify regularities, similarities, and differences; reconstruct the system of ceremonial ethno-choreography; and define its relationship with the worldview. For this purpose, the author analyses ceremonial ethno-choreography of birth, death, initiations, marriage, disguise, calendar periods and festivals, and finish of works.

Related Publications:
Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika / sudarė ir parengė Gaila Kirdienė. Vilnius : Kronta, 2009. 189 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10859
Updated:
2022-02-07 20:08:33
Metrics:
Views: 33
Export: