Santykių marketingo ypatumai plėtojant teatro produktų rinką : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Santykių marketingo ypatumai plėtojant teatro produktų rinką: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
164, [21] lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2004 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Characteristics of relationship marketing in developing the theatre product market Kaunas, 2005 34 p
Summary / Abstract:

LTJano Žukovskio disertacija „Įmonių veiklos ekonominis reguliavimas“ tai socialinių mokslų, ekonomikos krypties disertacija. Šis mokslinis darbas parengtas 1996-2000 metais, Kaune. Pagrindinė mokslinio darbo idėja individų ir visuomenės ekonominių interesų derinimas, valstybės reguliavimo mechanizmo įtaka organizacijų ekonominei veiklai. Darbo tikslas - parengti teorinį įmonių veiklos ekonominio reguliavimo modelį. Darbą sudaro trys dalis. Pirmoje dalyje ,,Ekonomikos reguliavimo esmė ir turinys”, siekiama nustatyti ekonomikos reguliavimo tikslus, metodus ir svertus, nagrinėjamos teorinės ekonominio reguliavimo ypatybės. Šioje dalyje apibendrinamos ekonominio reguliavimo sampratos, išsamiai nagrinėjamos įvairios ekonominio reguliavimo koncepcijos bei valstybės valdymo modeliai. Antroje dalyje ,,Individualių (personalinių) įmonių veiklos ekonominio reguliavimo būklė” apibūdinamos individualios (personalinės) įmonės, kaip reguliavimo adresatai, įvertinamas Lietuvos individualių (personalinių) įmonių veiklos teisinio ir ekonominio reguliavimo metodų ir svertų mastas, pobūdis ir kokybė. Trečioje dalyje ,,Įmonių veiklos ekonominio reguliavimo tobulinimas” siūlomas įmonių veiklos ekonominio reguliavimo modelis, kurį gali taikyti valstybė reguliuojant ekonomiką. Be teorinės vertės, darbas turi praktinę vertę. Disertacijoje teikiami pasiūlymai dėl valstybės mokesčių politikos, mokesčių surinkimo skatinimo mechanizmo ir kitų reguliavimo priemonių. [Iš leidinio]

ENJonas Žukovskis thesis, named “Economic Regulation of Corporate Activities” is a socio-economic work. This project was prepared in Kaunas in 1996-2000. The main idea of the project is adjusting individual and public economic interests and analysing the state governance influence on corporate economic activities. The objective of the work is to prepare a theoretical model for regulating corporate economic activities. The work consists of three parts. The first part, named “The Essence and the Content of Economic Regulation”, aims for setting goals, methods, and leverage to economic regulation, and analyses theoretical features of economic regulation. This part summarises and analyses various economic regulation concepts and state governance models. The second part, named “The State of Economic Activity Regulation in Individual (Personal) Companies”, describes individual (personal) companies as regulation addresses and evaluates the scope, nature, and quality of methods as well as leverage of legal and economic regulation of corporate activities. The third part “Improving Economic Regulation of Corporate Activities” offers corporate activities economic regulation model, which may be applied by a state regulating the economy. Beyond theoretical value, the thesis gains practical importance. The thesis gives suggestions on state tax policy, tax collection stimulation mechanisms, and other regulation means.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10350
Updated:
2022-02-07 20:08:17
Metrics:
Views: 46
Export: