Paslaugos kokybės įtakos veiklos pelningumo rodikliams vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paslaugos kokybės įtakos veiklos pelningumo rodikliams vertinimas
Alternative Title:
Assessment of service quality impact on profitability indexes
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 3 (68), p. 91-107
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Paslaugos kokybė; įmonės pelningumas.
EN
Service quality; Profitability of a company.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama paslaugos kokybės įtaka veiklos pelningumui, nustatomi pelningumo veiksniai ūkinėje veikloje, akcentuojama pelningumo analizės svarba, apibendrinamas pelningumas telekomunikacijų įmonėse. Susisteminti analizuojamų įmonių (analizei pasirinktos didelį poreikį turinčios Lietuvos telekomunikacijų įmonių UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“ paslaugos) teikiamų paslaugų kokybės tobulinimo rodikliai ir apskaičiuoti įmonių pelningumo rodikliai, atliekama statistinė susistemintų duomenų analizė ir vertinimas. Įvertinus gautus rezultatus, atskleidžiama, kad UAB „Bitė Lietuva“ paslaugų kokybės ir pelningumo rodikliai koreliuoja, tačiau dėl nepakankamos imties negalima teigti, kad koreliacija reikšminga. UAB „Omnitel“ veikla per nagrinėjamą laikotarpį rodo, kad tobulinta paslaugų kokybė neturėjo įtakos veiklos pelningumui. Analizuojant UAB „Tele2“, tobulinti paslaugų kokybės rodikliai turėjo įtakos tik daliai analizuotų pelningumo rodiklių, tačiau gautos reikšmės rodo reikšmingą priklausomybę. [Iš leidinio]

ENIn the article was analysed service quality and its impact on firm’s profitability. The profitability factors in the economic activities were determined and the importance of profitability analysis was emphasized. Summarised profitability in telecommunications firms. In the article were listed analysed firms’ (for the analysis were selected services, which face high need from customers – services of Lithuania telecommunications firms LTD “Bitė Lietuva”, LTD “Omnitel”, LTD “Tele2”) service quality improvements as well as calculated profitability indexes. Statistical analysis and evaluation was made. The evaluation of the data shows, that LTD “Bitė Lietuva” indexes are correlated, but the correlation is not significant because of lack of data. Activity of LTD “Omnitel” shows, that improved service quality did not affect firm’s profitability. Improved service quality of LTD “Tele2” affected only part of analised profitability indexes. Inspite this the results show significant dependence. KEYWORDS: service quality, profitability of a company. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
  • Paslaugų teorija ir praktika : vadovėlis / Neringa Langvinienė, Birutė Vengrienė ; Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. Kaunas, : Technologija, 2005. 363 p.
  • Paslaugų verslas integruotoje rinkoje : permainos ir tendencijos / Vytautas Vengrauskas, Birutė Vengrienė, Marija Ručinskienė, Vytautas Kindurys, Vytautas Mackevičius, Jolanta Žemgulienė, Gražina Jatuliavičienė, Eglė Kazlauskienė, Kristina Vasiliauskaitė, Asta Fominienė ; sudarytojas Vytautas Vengrauskas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 240 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62300
Updated:
2019-02-18 23:41:52
Metrics:
Views: 30    Downloads: 11
Export: