Lietuvos bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941-1944)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941-1944)
Alternative Title:
Lithuanian churches under German occupation (1941-1944)
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010.
Pages:
336 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Okupacinės valdžios konfesinė politika Lietuvoje 1941-1944 m. — Lietuvos katalikų bažnyčia 1941-1944 m.: Politinė linija ir santykiai su valdžios institucijomis; Opozicija okupaciniam režimui; Ordinarų ryšiai su Vatikanu 1941-1944 m.; Katalikų Bažnyčios padėties restitucija Lietuvoje 1941-1944 m.; Požiūris į žydų genocidą ir krikštą; Religinis gyvenimas Lietuvoje 1941-1944 m.: Vilniaus arkivyskupijos integravimas į Lietuvos Bažnyčios gyvenimą 1942-1944 m.; Lietuvių sielovada Reiche — Lietuvos bažnyčių humanitarinė veikla 1941-1944 m. — Bažnyčių netektys bei nuostoliai — Lietuvos bažnyčių misijos okupuotose SSRS srityse 1941-1944 m. — Protestantų bažnyčios Lietuvoje vokiečių okupacijos metais — Lietuvos stačiatikių vyskupija 1941-1944 m. — Sentikių bažnyčia Lietuvoje vokiečių okupacijos metais — Išvados — Priedai: 1941 m. liepos 4 d. Kauno arkivyskupijos vyresnybės pareiškimas per radiją; 1941-1944 m. Lietuvos bažnytinės provincijos vyskupų pasitarimų ir konferencijų protokolai; Arkivyskupo J. Skvirecko ir vyskupo V. Brizgio 1942 m. kovo 21 d. raštas reichskomisarui H. Lohsei; 1942 m. spalio 13 d. Lietuvos vyskupų memorandumas generaliniam komisarui A. Rentelnui per pirmąjį generalinį tarėją; Vokiečių represuoti Lietuvos dvasininkai — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Lithuanian churches under German occupation (1941-1944). Summary — List of illustrations.
Keywords:
LT
20 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity.
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta Lietuvos krikščionių Bažnyčių (Katalikų, Evangelikų Liuteronų bei Reformatų, Stačiatikių ir Sentikių) padėties 1941-1944 m., politinio turinio bažnytinių dokumentų analizei. Joje tiriama vokiečių okupacinės valdžios konfesinė politika Lietuvoje, katalikų dvasininkijos opozicija okupaciniam režimui, ordinarų ryšiai su Vatikanu, laikysena per holokaustą, įvairių konfesijų dvasininkų humanitarinė veikla, pastangos apaštalauti nacių okupuotoje SSRS teritorijoje, apžvelgiami Bažnyčių nuostoliai ir kt. Atskirai tiriama situacija Vilniaus arkivyskupijoje. Prieduose publikuojami svarbūs 1941-1944 m. dokumentai, skelbiami duomenys apie nacių represuotus įvairių tikybų ir tautybių dvasininkus. Monografija iliustruota istorinėmis nuotraukomis.

ENThe monograph analyses the situation of the Lithuanian Christian Churches (Catholic, Evangelical Lutheran, Reformed, Orthodox and Old Believers' Churches) in 1941-1944. It takes into consideration the confessional policy of the German authorities in the occupied Lithuania and various aspects of the mission of the said Churches. It mainly focuses on the Catholic Church and activities of its leaders (particularly Archbishops Juozapas Skvireckas and Mečislovas Reinys, Bishop Vincentas Brizgys) and their political role. Church records of 1941-1944 with political content are reviewed and the context is clarified for such problems as the opposition of Catholic priests against the occupation regime, ties of Lithuanian Church leaders with Vatican, humanitarian work of priests from various confessions, apostolic efforts of Catholic and Orthodox Churches in the USSR territory occupied by Nazis as well as organizing Lithuanian pastoral counselling at the Reich. The study also reviews losses incurred by the Churches during the years of occupation, causes and extent of the priests' retreat from Lithuania in 1944. The situation at Vilnius Archdiocese is scrutinized separately as well as the circumstances of its integration into the life of the Lithuanian Church in 1942-1944. In the analysis of the position of the Catholic Church leaders during the holocaust, the focus is centred on new issues in terms of reliability of the lists of persons assisting Jews and circumstances of baptism of Jews. Activities of Churches and seminaries in 1941-1944, key events of the Churches life etc. are also discussed in detail.

ISBN:
9789955847274
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25218
Updated:
2022-02-15 14:51:44
Metrics:
Views: 127    Downloads: 38
Export: