Ganytojiški laiškai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Ganytojiški laiškai
Alternative Title:
Pastoral Letters
Editors:
  • Boruta, Jonas, redagavimas [edt]
  • Streikus, Arūnas, redagavimas [edt]
  • Klimkaitė, Milda, sudarymas [com]
  • Katilius, Algimantas, sudarymas [com]
Edition:
2-asis pataisytas ir papildytas leidimas
Publication Data:
Vilnius : Katalikų akademija, 2005.
Pages:
263 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy; Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature.
Summary / Abstract:

LTŠiame leidinyje skelbiami septyni vyskupo Vincento Borisevičiaus ganytojiški laiškai. Pirmasis laiškas, datuotas 1943 m. liepos mėn. 8 d., nėra vien vysk.V. Borisevičiaus rašytas. Šio ganytojiško laiško paskelbimas sovietiniame teisme buvo laikomas pakankamu nusikaltimu vyskupui skirti mirties bausmę. Laiško originalas neišliko vysk. V. Borisevičiaus teisminėje byloje. A. Streikus šio laiško originalą surado LBVIA vienoje Aukštaitijos parapijos byloje ir jį paskelbė. 1944 m. kovo 4 d. pradėjęs eiti Telšių vyskupo ordinaro pareigas V. Borisevičius tų pačių metų kovo 19 d. parašė savo pirmąjį programinį ganytojo ordinaro laišką Telšių vyskupijos tikintiesiems. Kiti penki laiškai iki šiol buvo visai nežinomi. 2002 d. rudenį Telšių kurijoje šių laiškų originalus rado ses. Eugenija Milda Klimaitė, SJE: 1. 1943 11 15, raštas dėl girtavimo, jaunimo ištvirkimo, negimusių gyvybių žudymo bei būtinumo melstis ir atgailauti; 2. 1944 06 08, raštas dėl Žemaičių Kalvarijos atlaidų ir Dievo Motinos Marijos garbinimo; 3. 1944 09 21, laiškas dėl artimo meilės įsakymo svarbumo ir kaip šiais laikais šį įsakymą turėtume vykdyti – šelpti nukentėjusius nuo karo pavargėlius; 4. 1945 05 10, laiškas apie Dievo meilę sugrįžus sovietinei okupacijai, prasidėjus ateistinei priespaudai ir religijos persekiojimams; 1945 12 25, laiškas dėl priešų meilės bei raginimas susilaikyti nuo keršto. Prieduose spausdinami kiti Telšių vyskupijos kunigams išsiuntinėti dokumentai, padedantys suprasti anksčiau minėtų ganytojiškų laiškų turinį bei jų parašymo aplinkybes.Reikšminiai žodžiai: Vyskupai; Laiškai; Vincentas Borisevičius; Bishop; Letters.

ENThis publication presents seven pastoral letters by Bishop Vincentas Borisevičius. The first letter, dated July 8, 1943, has not been written by Bishop Borisevičius alone. The publication of this pastoral letter in a Soviet court trial was considered to be a crime that merited capital punishment for the bishop. The original letter was not preserved in Bishop Borisevičius’ case. A. Streikus found the original letter in LBVIA in one of parish cases and published it. Having taken up his position as the bishop of Telšiai on March 4, 1944, Borisevičius wrote his first pastoral letter to the believers of Telšiai diocese on March 19 of the same year. The other five letters have not been published until now. The originals of these letters were discovered in Telšiai curia by sister Eugenija Milda Klimaitė in Autumn 2002: 1. Letter of 15.11.1943 on insobriety, youth debauchery, the killing of unborn lives, as well as the necessity to pray and repent; 2. Letter of 08.06.1944 on Žemaičių Kalvarija Church Festival and the worshiping of Mary, Mother of God; 3. Letter of 21.09.1944 on the importance of loving your neighbour and how to perform this commandment in our times – by supporting war victims; 4. Letter of 10.05.1945 on God’s love during the returning Soviet occupation, atheistic oppression and persecution of religion; 5. Letter of 25.12.1945 on loving one’s enemies and refraining from revenge. The appendices contain other documents sent to the priests of Telšiai diocese, which help understanding the content and the circumstances of the above-mentioned pastoral letters.

ISBN:
9986592526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1101
Updated:
2020-03-01 14:04:49
Metrics:
Views: 77
Export: