Vyskupas Vincentas Borisevičius straipsniuose ir dokumentuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyskupas Vincentas Borisevičius straipsniuose ir dokumentuose
Alternative Title:
Pastor who was the first to choose death so that others would remain brave and unbroken
Editors:
Boruta, Jonas, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Katalikų akademija, 2002.
Pages:
379 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Keywords:
LT
20 amžius; Gižai; Šunskai; Telšiai; Vilkaviškis; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Sielovada. Pastoracinė veikla / Pastoral activity; Socialinis darbas / Social work; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTTelšių vyskupas Vincentas Borisevičius gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Šunskų parapijoje, Vilkaviškio vyskupijoje. Studijavo Seinuose, Fribūre. 1910 m. įšventintas kunigu. Dėstė Seinų vyskupijos kunigų seminarijoje Gižuose. 1927-1940 m. Telšių kunigų seminarijos rektorius. 1940 m. vasario 3 d. įšventintas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu pagalbininku. Nuo 1944 m. kovo 10 d. Telšių vyskupas ordinaras. Sovietinės valdžios suimtas 1945 m. gruodžio 18 d. 1946 m. rugpjūčio 28 d. nuteistas mirties bausme (sušaudant). Nuosprendis įvykdytas 1946 m. lapkričio 18 d. Palaikai užkasti bendrame sušaudytų kalinių kape Tuskulėnų dvaro parke Vilniuje. Bažnyčios istorijos skaudžiausiame laikotarpyje vyskupas Vincentas Borisevičius tapo simboliu visų tų sunkumų, kuriuos jau sovietmečio pradžioje teko pakelti Viešpaties ištikimiesiems. Knygoje pateikiami vyskupo Vincento Borisevičiaus straipsniai, spausdinti mokslinėje bei populiarioje periodinėje spaudoje, dokumentai, kurie gali būti šaltinis vyskupo asmenybei ir gyvenimui pažinti, pateikiama išsami bibliografija vyskupo rašytų straipsnių ir publikacijų, kuriose vienaip ar kitaip pristatoma jo apaštalinė, ganytojinė, labdaros ar švietėjiška veikla.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos bažnytinė provincija; Katalikų bažnyčia; Eucharistinis kongresas; Pastoracija; Socialinis darbas; Ganytojiškas laiškas; Katechizacija; Lithuanian ecclesiastical province; The Catholic Church; Eucharistic Congress; Pastoral care; Social work; Pastoral letter; Catechization.

ENDuring the most painful historical period of the Church of our country Telšiai Bishop Vincentas Borisevičius became the symbol of all the difficulties, which were endured in the beginning of the Soviet period by the Catholic faithful. This book contains the articles by Bishop Vincentas Borisevičius, which were not published in the above mentioned work, but had been issued in scientific and popular periodicals as well as some documents, which can help one to understand the personality and life of the bishop. It also has an exhaustive bibliography not only of articles written by the martyr bishop but also of publications, in which one way or another present his apostolic, pastoral, charitable, or educational activities. In addition to the mentioned account of the trial, this book will help historians of the Church, investigators of the past and all others, who will be interested in the personality of the martyr bishop and desire to disclose the unknown, in which the Soviet executioners wanted to submerge his memory.

ISBN:
9986592402
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10194
Updated:
2018-01-02 12:01:19
Metrics:
Views: 36
Export: