Arkivyskupo Mečislovo Reinio kankinystė - sąmoninga tikėjimo liudijimo nuostata

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Arkivyskupo Mečislovo Reinio kankinystė - sąmoninga tikėjimo liudijimo nuostata
Keywords:
LT
20 amžius; Mečislovas Reinys; Dvasininkija / Clergy; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTKankinystė nėra tik praėjusio šimtmečio ar ankstyvųjų krikščionybės amžių reliktas, ji realiai egzistuoja mūsų laikais. Tikinčiųjų bendruomenė deramai gerbia savo kankinius, nes per jų pasiaukojimą auga ir stiprėja visuotinė Bažnyčia. Nors lietuviai ir vėliausiai iš visų Europos tautų yra priėmę krikštą, tačiau Lietuvoje netrūko žmonių, kurie paguldė savo galvas dėl tikėjimo. Tikėjimą ginantys asmenys buvo ypač neparankūs sovietiniam režimui. Kiekvienas didvyriškas pasipriešinimas vertas pagarbos ir ugdo žmogaus patriotinius jausmus, atsakomybę už savo Tėvynę. Tikėjimo kankiniai visų pirma yra Bažnyčios statytojai, tikinčiųjų bendruomenės stiprybės, pasiaukojimo, pasitikėjimo Dievu ugdytojai bei moralinių, bendražmogiškų vertybių išsaugojimo pavyzdžiai. Toks pavyzdys yra arkivysk. Mečislovas Reinys, sugebėjęs drąsiai liudyti tikėjimą sovietinės priespaudos laikotarpiu ir vokiečių okupacijos metais. Todėl M. Reinio asmenybė svarbi visuotinei Bažnyčiai ir mūsų Tėvynei. [Iš straipsnio, p. 169]Reikšminiai žodžiai: Mečislovas Reinys; Katalikų bažnyčia; Kankiniai; Dvasininkai; Mečislovas Reinys; Catholic Church; Martyrs; Clergy.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86560
Updated:
2022-01-29 21:24:51
Metrics:
Views: 32
Export: