Karo belaisvių ir civilių gyventojų žudynės Lietuvoje, 1941-1944

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Karo belaisvių ir civilių gyventojų žudynės Lietuvoje, 1941-1944
Alternative Title:
Murders of prisoners of war and of civilian population in Lithuania, 1941-1944
Publication Data:
Vilnius : Margi raštai, 2005.
Pages:
386 p
Contents:
Pratarmė / Markas Zingeris — Karo belaisvių žudymas / Christoph Dieckmann — Pratarmė — Tyrinėjimų būklė ir šaltiniai — Karo belaisvių stovyklų administracija — Rasistinė saugumo, maitinimo ir darbo jėgos politika: vokiečių sprendimo sunaikinti sovietų karo belaisvius priėmimo procesas — Karo belaisvių stovyklos Lietuvoje: Karo belaisvių stovykla Kaune; Karo belaisvių stovykla Alytuje; Karo belaisvių stovykla Šiauliuose; Karo belaisvių stovyklos Vilniuje, Naujojoje Vilnioje, Bezdonyse, Virbalyje ir Kalvarijoje; Karo belaisvių stovyklos Vokietijos-Lietuvos pasienyje ir Klaipėdos krašte — Kai kurių tautybių žmonių paleidinėjimai ir karo belaisviai lietuviai — Priverčiamieji karo belaisvių darbai — Lietuvos gyventojų elgesys sovietų karo belaisvių atžvilgiu — Minimaliausias sovietų karo belaisvių aukų skaičius — Išvados ir atviri klausimai — Kvotų ir teismo procesų sąrašas — Literatūros sąrašas — Sutrumpinimų sąrašas — Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados — Lietuvos čigonai nacių okupacijos metais / Vytautas Toleikis — Įvadas — Lietuvos čigonų statistikos ir bendruomenės problemos — Lietuvos čigonai nacių okupacijos metais — Išvados — Šaltiniai — Priedai: dokumentai — Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados —Lietuvos piliečių nežydų persekiojimas, civilių gyventojų žudynės / Rimantas Zizas — Įvadas — Istoriografijos apžvalga: Sovietinė istoriografija; Išeivijos istoriografija; Tautinio Atgimimo laikotarpio ir Nepriklausomos Lietuvos istoriografija — Lietuvos gyventojai - Vokietijos-SSRS karo veiksmų 1941 m. aukos — Lietuvos gyventojai - okupantų vokiečių keršto akcijų aukos — Komunistų, komjaunuolių, sovietų pareigūnų, 1940-1941 m. partinio ir sovietinio aktyvo žudynės — Represijų prieš sovietinį pogrindį Lietuvoje aukos — Okupantų represinės „atsiskaitymų“ (keršto) akcijos už sovietinio pogrindžio veiklą — Represijos už pasipriešinimą vokiečių karinėms ir darbo jėgos mobilizacijoms, ekonominiam krašto išnaudojimui: Bendrosios pastabos; Represijos už karinių ir darbo jėgos mobilizacijų sabotavimą; Represijos už pasipriešinimą ekonominiam išnaudojimui — Represijos už persekiojamų žmonių gelbėjimą: Represijos už pagalbą sovietų karo belaisviams; Represijos už žydų gelbėjimą — Vokietijos-SSRS karo veiksmai Lietuvoje 1944-1945 m. ir civilių gyventojų nuostoliai — Išvados — Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados — Priedai: dokumentai — Tekstai anglų kalba (Texts in English).
Keywords:
LT
20 amžius; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LTKnygoje spausdinamos trijų autorių istorinės studijos, kurių tyrimo objektas – Antrojo pasaulinio karo belaisvių nacių stovyklose, čigonų ir kitų civilių gyventojų (daugiausia sovietinių aktyvistų) žudynės Lietuvoje. Remdamiesi archyviniais Lietuvos, Latvijos, Rusijos ir Vokietijos dokumentais ir kitais šaltiniais, autoriai siekia kuo tiksliau nustatyti aukų skaičių ir apibrėžti minėtų žmonių kategorijų žudymo mastą nacių okupuotos Lietuvos teritorijoje. tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis.Reikšminiai žodžiai: Karo belaisviai; Vokietija (Germany); Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Civiliai gyventojai; Žudynės; War prisoners; Germany; USSR; Civil residents; Murders.

ENThe book contains the studies of three historians who researched WW2 prisoners in Nazi camps, gipsies and other civil citizens (mostly Russian activists) killed in Lithuania. Supported by Lithuanian, Latvian, Russian and German archive documents and other sources, the authors aim to establish the number of victims as accurately as possible and describe the scope of the deaths of the groups of people mentioned in Nazi-occupied Lithuania. The text is printed in Lithuanian and English.

ISBN:
9986092973; 9986092802973
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2715
Updated:
2020-11-20 16:16:43
Metrics:
Views: 105
Export: