Gyvenimo bruožai : atsiminimai : vyskupo Kazimiero Paltaroko gimimo 130-osioms metinėms

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėGyvenimo bruožai : atsiminimai : vyskupo Kazimiero Paltaroko gimimo 130-osioms metinėms
Kita antraštėFeatures of Life: Memoirs: the 130th Birthday Anniversary of Bishop Kazimieras Paltarokas
AutoriaiPaltarokas, Kazimieras
Rengėjai
PaskelbtaVilnius : Katalikų akademija, 2005
Puslapiai682 p.
PastabosStraipsnių autoriai: Jonas Kauneckas, Arūnas Streikus.
Reikšminiai žodžiai
LTAtsiminimai; Katalikų bažnyčios istorija; Panevėžio vyskupija; Ganytojiški laiškai
ENKazimieras Paltarokas; Memoir; Catholic church history; Panevėžys diocese; Pastoral letters
Santrauka / Anotacija

LTKnygą sudaro trys dalys: vyskupo K. Paltaroko atsiminimai, jo sekretoriaus kun. Jono Gasiūno atsiminimai ir vyskupo Ganytojiški laiškai. Vyskupui K. Paltarokui priklausė Panevėžio vyskupijos steigimo nuopelnai, visi jos įsikūrimo rūpesčiai ir sunkumai, karas ir okupacija, pokario neramumai ir žiaurumai. Sovietinės vadžios pastangomis nebuvo įsteigta kunigų seminarija, jaunimo ir kitos katalikų organizacijos, varžytas katalikiškas švietimas. K. Paltarokui teko dalia vienu metu likti vieninteliu vyskupu Lietuvoje.

ENThe book is comprised of three parts: memoirs of bishop K. Paltarokas and his secretary priest Jonas Gasiūnas as well as the bishop's pastoral letters. Bishop K. Paltarokas established the Panevėžys bishopric, survived the war and occupation, postwar unrest and cruelties. The Soviet authorities prevented the establishment of a seminary, youth and other Catholic organisations, and restricted Catholic education. There was a period of time when K. Paltarokas was the only bishop in Lithuania.

ISBN9986592518
Mokslo sritisTeologija / Theology
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1285
Atnaujinta2020-03-01 14:10:09
Metrika Peržiūros: 13