Gyvenimo bruožai : atsiminimai : vyskupo Kazimiero Paltaroko gimimo 130-osioms metinėms

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenimo bruožai: atsiminimai : vyskupo Kazimiero Paltaroko gimimo 130-osioms metinėms
Alternative Title:
Features of Life: Memoirs: the 130th Birthday Anniversary of Bishop Kazimieras Paltarokas
Editors:
  • Antanaitis, Bronius, rengėjas [cre]
  • Neniškytė, Elena, rengėjas [cre]
  • Boruta, Jonas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Katalikų akademija, 2005.
Pages:
682 p
Notes:
Straipsnių autoriai: Jonas Kauneckas, Arūnas Streikus.
Keywords:
LT
Panevėžys; Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTKnygą sudaro trys dalys: vyskupo K. Paltaroko atsiminimai, jo sekretoriaus kun. Jono Gasiūno atsiminimai ir vyskupo Ganytojiški laiškai. Vyskupui K. Paltarokui priklausė Panevėžio vyskupijos steigimo nuopelnai, visi jos įsikūrimo rūpesčiai ir sunkumai, karas ir okupacija, pokario neramumai ir žiaurumai. Sovietinės vadžios pastangomis nebuvo įsteigta kunigų seminarija, jaunimo ir kitos katalikų organizacijos, varžytas katalikiškas švietimas. K. Paltarokui teko dalia vienu metu likti vieninteliu vyskupu Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Atsiminimai; Katalikų bažnyčios istorija; Panevėžio vyskupija; Ganytojiški laiškai; Kazimieras Paltarokas; Memoir; Catholic church history; Panevėžys diocese; Pastoral letters.

ENThe book is comprised of three parts: memoirs of bishop K. Paltarokas and his secretary priest Jonas Gasiūnas as well as the bishop's pastoral letters. Bishop K. Paltarokas established the Panevėžys bishopric, survived the war and occupation, postwar unrest and cruelties. The Soviet authorities prevented the establishment of a seminary, youth and other Catholic organisations, and restricted Catholic education. There was a period of time when K. Paltarokas was the only bishop in Lithuania.

ISBN:
9986592518
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1285
Updated:
2020-03-01 14:10:09
Metrics:
Views: 76
Export: