Culture management key challenges in changing economic environment

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Culture management key challenges in changing economic environment
Keywords:
LT
Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTKultūros vadyba yra glaudžiai susijusi su bet kurio kito sektoriaus vadybiniais mechanizmais, jai reikia efektyvios organizacinės struktūros besikeičiančioje socialinėje ekonominėje aplinkoje. Kultūros vadyba yra unikalus procesas, į kurį galima pažvelgti kaip į įvairių procedūrų, skirtingų veiklos valdymo taktikų ir būdų, žinių ir gebėjimų didinimo sistemą. Straipsnio tikslas – išanalizuoti kultūros vadybos teorinius aspektus ir nustatyti pagrindinius iššūkius nuolat besikeičiančios ekonominės aplinkos kontekste. Kultūros valdymo kokybė taip pat priklauso nuo to, kaip valdymo modernizavimo strategijos, demokratinių vertybių skatinimas ir debiurokratizacijos principai yra suprantami ir taikomi praktiškai. Kultūros vadyba naujos viešosios vadybos kontekste besikeičiančioje ekonomikoje taip pat yra dinamiška ir gali padėti sukurti naują ir svarbią vertę socialiniame kontekste ar ekonomikos vystymesi. Kultūros vadyba Lietuvoje ateityje turėtų būti modernizuota remiantis naujais besikeičiančiais visuomenės prioritetais. Reikia suformuoti naujus klausimus apie viešąsias kultūros paslaugas arba kultūros vadybą apskritai. Nauji kultūros politikos instrumentai ir jų sukurti pajėgumai galėtų padėti stabilizuoti ekonomiką ir būti naudingi finansinių krizių metu. Kultūros vadyba Lietuvoje turėtų būti vystoma stiprinant strateginį žmogiškųjų išteklių vystymo efektyvumą kultūros sektoriuje ir kuriant naujus būdus ir galimybes vystyti kūrybines industrijas šalyje.Reikšminiai žodžiai: Ekonominė aplinka; Kultūras vadyba; Kultūros vadyba; Viešasis valdymas; Culture management; Economic environment; Public governance.

ENThis article analyzes culture management theoretical aspects and identifies key challenges in the context of ever changing economic environment. In times of changing economic conditions (including the rise of creative economy) it is important to summarise theoretical aspects of culture management providing the structure of culture management concept and identifying key challenges, which various public and private cultural organizations must face in the context of different economic conditions in a particular country. To increase the level of culture management efficiency, also taking into consideration developing of a creative economy through creative industries, theoretical/methodological analysis of New Public Governance signs should also be distinguished. Using meta-analysis methodology the article focuses on the culture management theoretical basis and practical changes in the context of New Public Governance. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37511
Updated:
2020-12-27 20:55:14
Metrics:
Views: 28
Export: