Akty cechów wileńskich, 1495-1759

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Akty cechów wileńskich, 1495-1759
Editors:
  • Łowmiański, Henryk, sudarymas [com]
  • Łowmiańska, Maria, parengė [edt]
  • Kościałkowski, Stanisław, parengė [edt]
Publication Data:
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006.
Pages:
XC, [4], 493, [3], 320 p
Notes:
Rodyklės.
Keywords:
LT
Vilniaus miestas; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Vilniaus Stepono Batoro universitetas; Henrykas Lowmenskis; Maria Lowmenska; Stanislawas Koscialkowskis; Vilniaus cechai; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva).
EN
Of Stefan Batory University in Vilnius; Henrykas Lowmenskis; Maria Lowmenska; Stanislawas Koscialkowskis; 16th-18th cent.; Grande Duchy of Lithuania; Acts.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Lituano-slavica posnaniensia: studia historica. 2008, t. 13, p. 351-353
  • Recenzija leidinyje Lietuvos istorijos metraštis. 2008, 2007/2
  • Recenzija leidinyje Беларускі гістарычны агляд. 2007, т. 14, сш. 1-2, p. 398-404
Summary / Abstract:

LTPublikuojamas XX a. pradžioje Vilniuje gyvenusių ir tyrinėjusių storikų Henryko ir Marijos Łowmiaskių to meto dokumentų rinkinys "Vilniaus cechų aktai". Publikacija spausdinta fotokopijos būdu. Kiekvienas dokumentas autorių (Łowmiaskių) sunumeruotas, pateikta jo data, anotuojanti antraštė ir išsami legenda: apibūdintas originalas, jo nuorašai, vertimai į kitas kalbas, duomenys apie ankstesnesnes publikacijas, citavimą ir pastabos. Išnašose pateikiamos archeografinės pastabos. Aktai skelbiami dviem dalimis, kaip ir buvo sumanyta H. Łowmiaskio. Dokumentai surinkti iš daugelio archyvų. Chronologiškai apima beveik visą cechinės amatininkystės laikotarpį Vilniuje, nuo pirmojo cecho įsteigimo 1495 m. iki 1759 m. Visi skelbiami dokumetai į rinkinį buvo įtraukti dar prieškaryje. Dabartiniai publikacijos leidėjai ne tik paskelbė šaltinių tekstus, bet ir įvertino H. Łowmiaskio parengtą rinkinį šiuolaikinio istorijos mokslo kontekste bei parengė ją naudis skaitytojams. Naujai sudarytas skelbiamų dokumentų sąrašas su owmiaskio eilės numeriais ir nuorodomis į prieškarinės publikacijos puslapį, cituojamų šaltinių bei tyrimų bibliografija, dvi asmenvardžių rodyklės su paaiškinimais (atskirai kiekvienai daliai) ir geografinė rodyklė. Leidėjų žodis pateikiamas dviem kalbomis: lietuviškai ir angliškai.

ENThe selection of documents “Acts of Vilnius shops” of the day by historians Henryk and Mary Łowmiaski who lived and explored in Vilnius in the beginning of the twentieth century is published. The publication was printed by means of photocopy. Each document is numbered by the authors (Łowmiaski); its date, annotating title and complete legend have been given: the original, its copies and translations into other languages, the data on earlier publications, quotes and comments have been described. Footnotes contain archeographic comments. The acts are published in two parts, as it was conceived by H. Łowmiaski. The documents were gathered from many archives. Chronologically, it covers almost the entire period of Vilnius shop craft, from the establishment of the first shop in 1495 by 1759. All published documents were included in the selection even before the war. The current publishers of publication have not only announced the source texts, but also assessed the selection prepared by the H. Łowmiaski in the context of modern history science and framed it for the use of readers. The list of newly published documents with serial numbers of Łowmiaski has been made and the references to the page of pre-war publications, quoted sources as well as research bibliography, two indexes of personal names with explanations (separate for each part) and a geographical index have been included as well. The word of publishers is given in two languages: Lithuanian and English.

ISBN:
8371775202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16853
Updated:
2016-10-04 16:26:12
Metrics:
Views: 17
Export: