Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų sistemos įgyvendinimo ir jas įgyvendinančių specialistų veiklos charakteristikų sąsajos: savivaldybių administracijų atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų sistemos įgyvendinimo ir jas įgyvendinančių specialistų veiklos charakteristikų sąsajos: savivaldybių administracijų atvejis
Alternative Title:
Correlations between the implementation of the system of strategic human resource management functions and practice characteristics of specialists implementing them: the case of municipal administrations
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 4 (28), p. 91-98
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTUžtikrinant sėkmingą viešojo sektoriaus reformų įgyvendinimą, ypatingai svarbus yra žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas, todėl reikalinga strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo (toliau – SŽIV) veiksnių ir aspektų analizė. Šiame straipsnyje pristatomi teorinio SŽIV funkcijų sistemos įgyvendinimo bei personalo specialistų veiklos charakteristikų sąsajų modelio įgyvendinimo LR savivaldybių administracijose tyrimo rezultatai. Modelyje apjungtos pagrindinės SŽIV nuostatos, šią koncepciją atitinkančių funkcijų sistema bei personalo specialistų veiklos charakteristikos, galinčios turėti sąsajų su SŽIV funkcijų sistemos įgyvendinimu. Analizuojant teisinius dokumentus, išnagrinėti SŽIV įgyvendinimo savivaldybių administracijose konteksto ypatumai. Savivaldybių administracijose įvykdyto empirinio tyrimo duomenys atskleidė SŽIV funkcijų sistemos įgyvendinimo šiose institucijose ypatumus bei reikšmingas personalo specialistų veiklos charakteristikas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Išteklių valdymas; Personalo specialistai; Savivaldybių administracijos; Strateginis žmogiškųjų; Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas; Municipal administrations; Personnel specialists; Strategic human resource management.

ENImprovement of management of human resources is of crucial importance in assuring successful implementation of public sector reforms. Therefore it is important to analyze aspects and factors of strategic human resource management (hereinafter – SHRM). This article presents the research results of adoptance of theroretical model of correlations between implementation of system of SHRM functions and practice characteristic of personnel specialists in Lithuanian municipalities’ administrations. The theoretical model integrates main attitudes of SHRM, the system of functions correspondent with this concept and practice characteristic of personnel specialists that are possibily concerned implementations of this system. The inspectation of legal documents revealed the pecularities of context of implementation of SHRM in municipal administrations. The peculiarities of implementation of SHRM functions and significant practice characteristics of personnel specialists were revealed while analyzing the findings of empirical research accomplished in municipalities’ administrations. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67429
Updated:
2020-02-26 14:07:47
Metrics:
Views: 19
Export: