Motyvacija viešajame sektoriuje - motyvacinių alternatyvų teorinės įžvalgos Maslowo poreikių hierarchijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motyvacija viešajame sektoriuje - motyvacinių alternatyvų teorinės įžvalgos Maslowo poreikių hierarchijos kontekste
Alternative Title:
Motivation in public sector - motivational alternatives in the Maslow's hierarchy of needs
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2014, t. 13, Nr. 2, p. 318-330
Keywords:
LT
Motyvacija; Viešasis sektorius; Naujasis viešasis valdymas; Savitranscendencija; Žmogaus poreikiai.
EN
Motivation; Public sector; New governance; Self-transcendence; Human needs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Maslowo teorija viešojo administravimo modelių metamorfozės kontekste. Apžvelgiant teorijos anatomiją bei pritaikant jos logiką analizuojant tradicinį viešojo administravimo modelį, atskleidžiama kylanti problema, susijusi su aukščiausiu saviraiškos veiksniu valstybės tarnybos kontekste. Taip pat nagrinėjamos galimos individualistinės saviraiškos veiksnio neigiamos implikacijos ypatingai naujosios viešosios vadybos koncepcijoje. Siekiant reintegruoti Maslowo teoriją, naujajame viešajame valdyme kaip alternatyvą pasiūloma atlikti teorinį grupavimą, įdiegiant Franklio savitranscendenciją kaip šio modelio motyvacinį normatyvą. [Iš leidinio]

ENThe significance of Maslow theory of human needs remains in the various organizations because of its simplicity and adaptability. In order to meet the motivational system need in public sector and saving public money, the theory based on the psychological factors must be considered. The article disclose the application of theory finding that the theory of a priori structure has been established in the traditional public administration model. Reviewing the dissemination of the theory in the background of New Public Management and indicating possible negative implications for the civil servants emerged due to self- actualization of the highest factor of motivation theory, it is proposed to re-integrate the theory of Maslow implementing Frankl’s self-transcendence factor in the New Governance. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-14-13-2-10
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53867
Updated:
2018-12-17 13:48:21
Metrics:
Views: 42    Downloads: 17
Export: