The Investigation of Lithuania’s foreign trade using the theory of constraints

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Investigation of Lithuania’s foreign trade using the theory of constraints
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2010, Nr. 3 (52), p. 157-171
Keywords:
LT
Eksportas; Importas; Prekybos balansas; Tarptautinė prekyba; Užsienio prekyba.
EN
Export; Foreign trade; Foreign trade,; Import; International trade; Trade balance.
Summary / Abstract:

LTMūsų dienomis vykstant globaliai ekonomikos integracijai ir globalizacijai tarptautinė prekyba greitai evoliucionuoja ir keičiasi. Lietuva yra integrali ir neatskiriama šio proceso dalis. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti Lietuvos užsienio prekybos tendencijas ir problemines sritis, bei taikant ribojimų teoriją nustatyti esmines priežastis, veikiančias užsienio prekybą, ir pateikti išvadas ir pasiūlymus tarptautiniam verslo vystymui. 2004–2008 m. Lietuvos užsienio prekybos deficitas padvigubėjo. Pagrindinę vietą eksporto ir importo struktūroje užėmė mineraliniai produktai, maisto produktai, mašinos ir įranga. Ekonominių rodiklių analizė atskleidė pagrindinę Lietuvos užsienio prekybos problemą – didelį prekybos deficitą ir žemos pridėtinės vertės pramonės dominavimą eksporte. Taip pat pasitvirtino teiginys, kad didesnė Lietuvos eksporto dalis priklauso nuo importuotų žaliavų. Ribojimų teorija padėjo išryškinti esminius momentus Lietuvos užsienio prekyboje, iš kurių svarbiausias yra užsienio prekybos deficitas. Jį sukėlė kelios svarbios priežastys: eksportuojamų prekių priklausomybė nuo importuojamų žaliavų, posovietinėms šalims būdinga eksporto ir gamybos struktūra, žemas šalies konkurencingumo lygis, informacijos apie užsienio prekybos reglamentavimą trūkumas, nepakankamas Lietuvos pripažinimas užsienio rinkose. Siekiant sumažinti prekybos balanso deficitą, reikia stimuliuoti eksportą gerinant verslo klimatą šalyje skatinant kooperacijos vystymąsi, lengvinant verslo administracinę naštą.

ENThis paper analyses the development of Lithuania’s foreign trade in the time period of 1995-2008. It discusses European Union’s foreign trade policy and the process of Lithuania’s integration into its trade system. The comparative analysis of Lithuania’s export and import flows has been carried out. Using the method of the theory of constraints, a thorough investigation of the foreign trade has been carried out during which the major country’s foreign trade problems that hinder the effective functioning of this economic area have been determined. The paper provides the conclusions concerning the functioning of Lithuania’s foreign trade and suggestions as to how this functioning could be improved. [text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29058
Updated:
2018-12-17 12:51:00
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: