Lietuvos užsienio prekybos tyrimas taikant apribojimų teoriją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos užsienio prekybos tyrimas taikant apribojimų teoriją
Alternative Title:
Investigation of Lithuania's foreign trade using the theory of constraints
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 4 (57), p. 95-110
Keywords:
LT
Eksportas; Importas; Prekybos balansas; Tarptautinė prekyba; Užsienio prekyba.
EN
Export; Foreign trade; Import; International trade; Trade balance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas: išnagrinėti Lietuvos užsienio prekybos raidos tendencijas ir problematiką; atlikti tyrimą, taikant apribojimų teoriją, nustatyti esmines priežastis, kas daro įtaką užsienio prekybos veiklos efektyvumui, pateikti išvadų ir pasiūlymų, kaip tobulinti tarptautinį verslą. 2004-2008 m. išaugo Lietuvos eksportas ir importas: įvežimas į Nepriklausomų valstybių sąjungą (NVS) - daugiau nei tris kartus, į ES - beveik du kartus, išvežimas atitinkamai - daugiau nei pustrečio ir du kartus. Lietuvai tapus ES nare, prekyba su NVS regionu irgi pagyvėjo. Per 2004-2008 m. laikotarpį dvigubai išaugo Lietuvos užsienio prekybos balanso deficitas. Eksporto ir importo prekinėje struktūroje dominavo mineraliniai produktai, maisto prekės, mašinos ir įrenginiai. Atlikus ekonominių rodiklių analizę, išryškėjo mažą pridėtinę vertę kuriančių šakų dominavimas eksporte. Pasitvirtino teiginys, kad didžioji dalis Lietuvos eksporto priklauso nuo importuojamų žaliavų. Apribojimų metodas leido išryškinti esmines Lietuvos užsienio prekybos problemas, kurių svarbiausia yra užsienio prekybos deficitas. Jį lėmė keletas svarbių priežasčių: Lietuvos eksportuojamų prekių gamybos priklausomybė nuo importuojamų žaliavų, posovietinėms šalims būdinga pramonės ir eksporto struktūra, nepakankamas šalies konkurencingumas stiprių valstybių kontekste, informacijos apie užsienio šalių prekybos reglamentus trūkumas, menkas Lietuvos įvaizdis ir pripažinimas užsienio rinkose. Prie visų šių sąlygų prisidėjo ir pasaulinė ekonominė-finansinė krizė, dar labiau išryškinusi Lietuvos užsienio prekybos problemas.

ENThe aim of the paper is to explore the tendencies and problems of the development of Lithuanian foreign trade; to carry out a research based on the theory of constraints, identify the main factors influencing efficiency of operations of foreign trade, and give conclusions and recommendations how to improve international business. In 2004–2008 Lithuanian imports and exports grew: imports in the Commonwealth of Independent States (CIS) more than tripled, in the EU almost doubled, and exports increased by more than 2.5 and 2 times respectively. After Lithuania became a member of the EU, trade with the CIS region revived. The Lithuanian foreign trade balance deficit doubled in the period of 2004–2008. Mineral products, foodstuffs, machinery and equipment dominated in the trade structure of exports and imports. The analysis of economic indicators revealed the domination of branches that create low added value in exports. It proved the statement that the major share of Lithuanian exports depends on imported raw materials. The method of constraints highlighted the key problems of Lithuanian foreign trade, the most important of which is foreign trade deficit. It was determined by several important reasons: dependency of manufacturing of Lithuania’s exported goods on imported raw materials, the industrial and export structure typical of post-Soviet countries, insufficient country’s competitiveness in the context of strong states, lack of information about foreign trade regulations, poor Lithuania’s image and recognition in foreign markets. The global economic-financial crisis contributed to these conditions and even more highlighted the problems of Lithuanian foreign trade.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32959
Updated:
2018-12-17 13:06:29
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: