Factors affecting securities prices: theoretical versus practical approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Factors affecting securities prices: theoretical versus practical approach
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2006, Vol. 7, no. 4, p. 213-222
Summary / Abstract:

LTVertybinių popierių rinka buvo įtakojama daugybės veiksnių, kuriuos būtų galima suskirstyti į įvairias grupes. Norėdami parodyti fenomeno sudėtingumą, autoriai straipsnyje siekia apžvelgti akcijų kainų elgsenos teorijas. Turėdami omenyje, kad įvairūs autoriai pateikia gana prieštaringus empirinius įrodymus apie tam tikrų faktorių įtaką akcijų kainoms, šio straipsnio autoriai tikrina kai kuriuos sąryšius praktiškai. Buvo atlikta statistinė analizė, kuria siekiama kiekybiškai įvertinti akcijų indekso priklausomybę nuo pasirinktų statistiškai išmatuojamų veiksnių. Pastarajam tikslui įgyvendinti buvo naudojamos Lietuvos įmonių akcijų kainos ir tokie makroekonominiai kintamieji kaip: tiesioginės užsienio investicijos, valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos, bendrasis vidaus produktas, vartotojų prekių kainų indeksas bei paslaugos, pinigai plačiąja prasme, vidutinis vyriausybės obligacijų pelningumas ir infliacija.

ENA securities market is affected by many factors which can be grouped in many categories. In order to demonstrate the complexity of the phenomenon, the authors of the article aimed at reviewing theories of securities prices. Bearing in mind that various authors present rather controversial empirical evidence on the impact of certain factors on securities prices, the authors of the present article put several relationships under practical tests. They carried out a statistical analysis aimed at a quantitative assessment of the relationship between the securities index and statistically measurable factors that were chosen for analysis. To achieve this goal the securities prices of Lithuanian quoted corporations and the following macroeconomic variables were applied as: foreign direct investment, state budgetary revenues and expenses, gross domestic product, consumer price index and services, money in a broad sense, average yield on governmental bonds and inflation.

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9962
Updated:
2021-04-14 15:20:03
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: