Darbo jėgos ir užimtumo skirtumų Lietuvos regionuose 2006-2010 metais analizė ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo jėgos ir užimtumo skirtumų Lietuvos regionuose 2006-2010 metais analizė ir perspektyvos
Alternative Title:
Labors force and employment differences between regions in Lithuania in 2006-2010 analysis and prospects
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos . 2011, 2011, p. 153-164
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darbo jėga; Lietuva; Lietuvos regionai; Regionai; Užimtumas; Užimtumo prognozė
EN
Employment; Employment forecast; Labor force; Lithuanian regions; Regions of Lithuania
Summary / Abstract:

LTNuo šalies regionų ekonominio - socialinio gyvybingumo bei sugebėjimo būti konkurencingais tiesiogiai priklauso visos šalies ekonomika. Darbo tikslas – išanalizuoti užimtumo ir darbo jėgos skirtumus Lietuvos regionuose 2006 – 2010 metais, bei numatyti perspektyvas 2011 metams. Analizuojant darbo jėgos aktyvumo lygį 2006 – 2010 metais galima išskirti Vilniaus regioną, kuriame šis rodiklis buvo didžiausias ir 2010 metais siekė net 74,4 proc. Vilniaus mieste koncentruojasi labiausiai kvalifikuota regiono darbo jėga. Tauragės regioną galima išskirti kaip regioną, kuriame nuo 2006 iki 2008 metų pastebimas spartus darbo jėgos aktyvumo lygio mažėjimas. Tam įtakos turėjo neigiamos migracijos tendencijos ir tai, jog apie 37 proc. bedarbių neturi kvalifikacijos. Šiaulių ir Panevėžio regionuose darbo jėgos aktyvumo lygio tendencijos buvo panašios. Šie regionai bendrą šalies vidurkį pasiekė tik 2008 metais. Analizuojant Lietuvos regionų gyventojų užimtumo lygį galime teigti, kad daugiausiai dėmesio regiono užimtumo didinimui skiria Šiaulių, Utenos ir Tauragės regionai. Mažiausias užimtumo lygis 2006 – 2010 metais buvo Alytaus, Kauno ir Marijampolės regionuose. Remiantis Trendo funkcija apskaičiuota darbo jėgos ir užimtumo lygio prognozė 2011 metams, kuria remiantis galima teigti, kad didžiausias darbo jėgos aktyvumo lygio rodiklis Vilniaus (75,2 proc.), Alytaus (72,2 proc.) ir Klaipėdos (74,6 proc.) regionuose. Vidutinė absoliutinė procentinė paklaida patvirtina, kad rodiklių patikimumas yra didelis.

ENIn this article analyzing the labor forces and employment differences that occur by reason of non-uniform level of development of regions. The article provides an overview of labor force and employment concepts, also discussed effects of these variables in a regional context. To find out what regions are considered to be the weakest, were conducted a detailed analysis comparing the labor force and employment rates between Lithuanian regions during the period. Also in the article were discussed the reasons that could lead such as this labor force and employment differences between regions. To determinate which Lithuanian region has implemented the goals and objectives of regional strategic plans in the article were provide prospects for 2011-2012 years. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32494
Updated:
2018-12-17 13:04:31
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1