Statistika : mokomoji knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statistika: mokomoji knyga
Alternative Title:
Statistics
Edition:
2-asis papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus vadybos kolegijos leidykla, 2004.
Pages:
192 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Statistika / Statistics.
Summary / Abstract:

LTKnygą sudaro trys dalys: statistinio tyrimo metodai, statistikos išvados ir ūkio statistika. Šiose dalyse atsispindi statistikos taikymo dalykų pamatiniai momentai: • Statistikos teorija ir metodologija. Duomenų rinkimas. Duomenų sumavimas. Vienmatė statistika. Dvimatė statistika. Dinamikos eilutės statistika. Indeksai. • Tikimybiniai skirstiniai ir jų paplitimas socialiniuose ekonominiuose tyrimuose. Variacinių eilučių išlyginimas. Tikimybiniai skirstiniai, susiję su normaliuoju. Statistinių įverčių gavimas. Statistinės hipotezės. Statistinių hipotezių tikrinimo procedūros. • Ekonominiai statistiniai skaičiavimai – ūkio statistika. Makroekonominių rodiklių skaičiavimas ir tyrimas. Kainų, bankų ir finansų sektoriaus statistika. Įmonės ir namų ūkių statistika. Ūkio ciklų tyrimas. Balansiniai ir sintetiniai skaičiavimai. Tarptautinės ūkio integracijos ekonominis statistinis tyrimas. Pirmojoje knygos dalyje aiškinama statistikos teorija ir metodologija, duomenų rinkimo principai, jų sumavimo metodai, vienmatės, dvimatės statistikos turinys, indeksų metodas. Antroji knygos dalis yra statistikos išvadų teorinių dalykų išdėstymo variantas: aiškinami tikimybiniai skirstiniai ir jų taikymas, statistinių įverčių teorijos pradmenys, statistinių hipotezių tikrinimo tvarka. Trečiojoje dalyje išdėstytas ūkio statistikos dalykas. Čia aiškinamos svarbiausios dalyko temos, kurių komponentai: metodai ir organizavimas, skaičiavimai ir tyrimai ekonomikos lygmenyse, ekonomikos sektoriuose bei ekonominėse veiklose, ūkio konjunktūrinės raidos tyrimas ir šios raidos prognozavimas ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aprašomoji statistika; Ūkio statistika; Indukcinė statistika; Descriptive statistics; Economics statistics; Induction-coil statistics.

ENThe book is made up of three parts devoted for methods of statistical research, inferential statistics and economic statistics. All these parts reflect the underlying elements of applied statistics: • Theory and methodology of statistics, collection and summarising of data, statistics of a dynamic dataset, ratios. • Probability distributions and their prevalence in socio-economic research, equalisation of variance lines, probability distributions related to normal distribution, calculation of statistical estimates, statistical hypotheses and procedures for verification thereof. • Economic statistical calculations – economic statistics, calculation and study of macro-economic indicators; price, bank and economic statistics; corporate and household statistics; study of economic cycles; balance and synthetic calculation; economic statistical study of international economic integration. The first part deals with the theory and methodology of statistics, principles of collecting statistical data, the ratio method. The second part of the book presents theoretical elements of inferential statistics; the basics of probability distributions and application thereof; introduction to the theory of statistical estimates, procedure for verifying statistical hypotheses. The third part is devoted to economic statistics and its key topics, such as: methods and organisation, calculations and studies on economic levels, economic sectors and areas of economic activity, examination of development of economic infrastructure, etc.

ISBN:
9955528052
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/411
Updated:
2020-03-01 13:52:06
Metrics:
Views: 143
Export: