Vertybinių popierių rinkos struktūra ir raidos ypatybės Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybinių popierių rinkos struktūra ir raidos ypatybės Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
The Structure of securities market and specific features of its development in Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
158, [59] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje keliama problema – nustatyti VP rinkos vietą ir vaidmenį Lietuvos ekonomikoje, įvertinti kiek šalies ekonominis augimas veikia šią rinką bei kokią įtaką VP rinkos aktyvumas turi šalies ekonominiam augimui. Darbo tikslas: įvertinti skirtingus įvairių autorių požiūrius į VP bei jų rinkas, pagrįsti savo poziciją šiais klausimais; atlikti Lietuvos VP rinkos raidos analizę išsivysčiusių šalių VP rinkų vystymosi tendencijų kontekste; atskleisti Lietuvos VP rinkos ypatumus, atlikti makroekonominės aplinkos poveikio Nacionalinės VP biržos rodikliams analizę, išryškinti problemas bei veikiančius veiksnius ir pasiūlyti būdus iškeltoms problemoms spręsti. Atitinkamai darbo dalyse nagrinėjama:  VP rinkos teoriniai pagrindai, vaidmuo ekonomikoje, rinkos struktūrą lemiantys veiksniai, VP rinkos dalyvių funkcijos ir veiklos tendencijos. Polemizuojant su įvairių autorių nuomonėmis, patikslintas VP apibūdinimas bei apibrėžta VP rinkos vieta finansų sistemoje. Analizuojant VP rinkos vaidmenį ekonomikoje, išskirtos bendrosios ir specifinės jos funkcijos. Darbe VP rinkos struktūra nagrinėjama pagal VP cirkuliacijos eiliškumą ir prekybos organizavimą.  VP rinkos atsiradimo sąlygos, raida ir tendencijos atskirose šalyse bei VP rinkos formavimasis pokomunistinėse šalyse.  Lietuvos VP rinkos formavimosi sąlygos, funkcionavimo ypatybės, problemos, įvertinama makroekonominės aplinkos įtaka VP rinkos aktyvumui. Atliktas Lietuvos makroekonominės aplinkos poveikio VP rinkos rodikliams įvertinimas leido suformuluoti išvadas apie makroekonominės aplinkos poveikį Lietuvos VP rinkai. [Iš leidinio]

ENThe problem addressed by this dissertation is what role and in which ways Securities market plays in Lithuanian economy, to evaluate how economic growth of a country affects this market as well as to look into how dynamism of Securities market affects national economic growth. The goal of the research: to evaluate different attitudes of various authors towards Securities and their markets, crystallize own position on these issues; to perform analysis of evolution in Lithuanian Securities market in the context of trends in evolution of Securities market of developed countries; to identify specific features of Lithuanian Securities market, perform analysis of the effect exerted by macroeconomic environment on indicators of the National Securities Exchange; identify problems and active factors and suggest ways of resolving formulated problems. The work discusses following topics: • Theoretical underpinnings of Securities market, its role in the economy, factors shaping market structure, functions and actions of participants of Securities market. By way of discussion with various authors, a revised definition of Securities market is provided and the role of Securities market in a financial system is defined. • Conditions under which Securities market was born, it evolution and trends in separate countries and formation of Securities markets in post-Communist countries. • Emergence of Lithuanian Securities market, its functioning features, problems, the effect of macroeconomic environment on behavior of participant of Securities market.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10753
Updated:
2022-02-07 20:08:49
Metrics:
Views: 6
Export: