Semantische Ausgangsbereiche in der Werbesprache. Analyse Anhand der Deutschen und Litauischen Produktnamen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Semantische Ausgangsbereiche in der Werbesprache. Analyse Anhand der Deutschen und Litauischen Produktnamen
Alternative Title:
  • Semantinės produktų pavadinimų ištakų sritys
  • Semantic source domains in the language of advertisement. The analysis of Lithuanian and German product names
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kontrastinis tyrimas; Produktų pavadinimai; Reklamos kalba; Tikriniai vardai; Apeliatyvai.
Keywords:
LT
Apeliatyvai; Kontrastinis tyrimas; Reklama / Advertising; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTProduktų pavadinimai – vienas iš svarbiausių reklamos teksto dalių. Straipsnio tikslas – nustatyti dažniausias produktų pavadinimų semantines ištakos sritis bei atskleisti lietuviškų produktų pavadinimų semantikos ypatumus. Produktų pavadinimai įdomūs tuo, kad gali būti priskiriami ir tikriniams, ir bendriniams daiktavardžiams. Remiantis reklamos kalbos tyrėjų-germanistų M. Baumgart, N. Janich ir Ch. Platen darbais straipsnyje aptariami produktų pavadinimų formų tipai, funkcijos ir motyvacija. Teorinėje dalyje gretinami vokiški ir lietuviški produktų pavadinimai. Išsami lietuviškų produktų pavadinimų analizė leido nustatyti tokias semantines ištakų sritis: flora, fauna, gamtos reiškiniai, pasakų ir padavimų herojai, geografiniai pavadinimai, nacionaliniai simboliai ir herojai, emocijos, muzika ir šokiai. Dažniausi produktų pavadinimai yra gėlių, augalų, miestų pavadinimai, istorinių asmenybių vardai ir svarbių istorinių vietovardžių pavadinimai. Produkto pavadinimas dažnai koduoja produkto savybes (pvz., kriaušė), produkto formą (pvz., baravykas), apeliuoja į jausmus (pvz., švelnumas, meilė, svajonė). Produktų pavadinimuose nėra namų apyvokos daiktų, darbo, mokyklos, laiko semantikos. [Iš leidinio]

ENNames of products are one of the most important parts of the publicity text. The purpose of the article is to establish the largest semantic fields of the origin of the names of products and reveal the semantic characteristics of the Lithuanian names of products. Names of products are interesting as they can be attributed to both proper and appellative nouns. Types of the forms of the names of products, their functions and motivation are discussed in the article, based on the works of M. Baumgart, N. Janich and Ch. Platen, German philologists. The theoretical part presents the comparison of German and Lithuanian names of products. Comprehensive analysis of the Lithuanian names of products allowed establishing the following semantic fields of origin: flora, fauna, natural phenomena, characters of fairy tales and stories, geographical names, national symbols and heroes, emotions, music and dances. The most frequent names of products are the names of flowers, plants, towns, historic personalities and important historic place-names. The name of the product often encodes the features of the product (e.g. kriaušė (Eng. pear)), form of the product (e.g. baravykas (Eng. porcini)), they appeal to feelings (e.g. švelnumas, meilė, svajonė (Eng. tenderness, love, dream)). The semantics of household appliances, work, school, time is absent in the names of products.

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Deutsch-Litauisch im kontrast. Stand und perspektiven der forschung / Ernesta Račienė. Žmogus ir žodis. 2009, 3, p. 45-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1463
Updated:
2013-04-28 15:29:36
Metrics:
Views: 44
Export: