Phraseologische Reihen in deutschen und litauischen Pressetexten

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Phraseologische Reihen in deutschen und litauischen Pressetexten
Alternative Title:
  • Idioms in German and Lithuanian Press
  • Frazeologizmai vokiškuose ir lietuviškuose tekstuose
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 3, p. 3-8
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Vokiečių kalba / German language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – vokiečių ir lietuvių kalbų frazeologizmų šeimų (lizdų), sutinkamų žurnalistiniame stiliuje, gretinimas pagal jų vartojimo dažnumą. Frazeologizmai spaudoje vartojami dažnai ir abiejose kalbose galima išskirti tam tikras frazeologizmų šeimas, t.y. frazeologizmus su bendra leksema, kuri vadinama atraminiu žodžiu. Jie atitinka žodžių šeimą pagal leksikinius-semantinius ir darybinius žodžių ryšius. Pavyzdžiai surinkti iš 2003-2004 m. savaitraščių Der Spiegel, Die Zeit, Veidas ir dienraščio Lietuvos Rytas. Kadangi vokiški leidiniai buvo skaitomi internete, sunku pateikti abiejų kalbų analizuotų puslapių skaičiaus palyginimą. Analizei buvo imami politiniai tekstai apie Irako karą ir ES. Konstatuojama, kad didžiausią dalį sudaro šeimos su atraminiu žodžiu somatizmu. Patys produktyviausi žodžiai abiejose kalbose yra Hand-ranka, Kopf-galva, Nase-nosis, Auge-akis, Bein(Fuss)-koja, Finger-pirštas, Haar-plaukai, taip pat Wort-žodis, Weg-kelias, Tir-durys ir t.t. Analizuotos frazeologizmų šeimos Irako karo bei ES temose vokiškuose tekstuose pasiskirstė vienodai abiejose temose, tuo tarpu lietuviškoje spaudoje daugiausia frazeologizmų šeimų rasta ES temas nagrinėjančiuose straipsniuose. Šis darbas nepretenduoja į išbaigtas ir galutines išvadas. Jis yra tik pirmasis bandymas apibendrinti kiekybinius duomenis apie frazeologizmų šeimų vartojimą abiejose kalbose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Frazeologizmai; Vokiečių kalba.

ENThe article aims at comparing German and Lithuanian idiom families (nests) encountered in the journalistic style in terms of the frequency of usage. Idioms are frequent in the press and certain idiom families may be identified in both languages, i.e. idioms containing a common lexeme called the supporting word. They conform to the word family according to lexico-semantic and formational links of words. The examples were extracted from the weeklies Der Spiegel, Die Zeit, Veidas and the daily Lietuvos Rytas of 2003-2004. As the German publications were accessed online, the number of pages analyzed in both languages is hard to determine. Political texts on the war in Iraq and the EU were selected for analysis. It is claimed that the families of somatisms as supporting words are the most numerous. The most productive words in both languages are Hand-hand, Kopf-head, Nase-nose, Auge-eye, Bein(Fuss)-leg(foot), Finger-finger, Haar-hair as well as Wort-word, Weg-way, Tir-door etc. The analyzed idiom families in German texts were distributed equally in both topics, whereas in Lithuanian press the greatest number of idiom families was identified in articles dealing with the topics of the EU. The work does not claim for finished and final conclusions. It is just a first attempt to summarize quantitative data on the use of idiom families in both languages.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Deutsch-Litauisch im kontrast. Stand und perspektiven der forschung / Ernesta Račienė. Žmogus ir žodis. 2009, 3, p. 45-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/199
Updated:
2020-07-30 12:05:00
Metrics:
Views: 44    Downloads: 1
Export: