Obelių kapinyno XIV a. pabaigos laužavietė - mirusiųjų palaikų kremavimo, grupinių degintinių kapų ar aukojimo vieta?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Obelių kapinyno XIV a. pabaigos laužavietė - mirusiųjų palaikų kremavimo, grupinių degintinių kapų ar aukojimo vieta?
Alternative Title:
Late 14th century pyre site at obeliai cemetery - a cremation site, a group cremation burial, or a sacrificial site?
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2018, t. 44, p. 117-172
Keywords:
LT
Lietuvių pagonybės šaltiniai; LDK christianizacija; Aukojimo vietos.
EN
Sources of Lithuanian paganism; Christianisation of the GDL; Sacrificial sites.
Summary / Abstract:

LTTyrinėjant XIII-XIV a. Kryžiaus karų epochos Baltijos regione reiškinius, su mirusiųjų kremavimu arba aukojimu susijusios struktūros bei jų radinių kompleksai yra vienas iš svarbiausių ir sudėtingiausių lietuvių pagonybės šaltinių. Minėtos struktūros Lietuvos archeologijos istoriografijoje buvo apžvelgtos arba trumpai paminėtos apibendrinamojo pobūdžio bei doktorantūros darbuose ir įvairaus pobūdžio straipsniuose. Tačiau net ir šioje negausioje istoriografijoje kremavimo arba aukojimo vietų struktūros plačiau neanalizuotos, o radinių kompleksai pateikti selektyviai ir vizualizuoti nekokybiškai. Daugiausia su mirusiųjų kremavimu arba aukojimu susijusių struktūrų aptikta Obelių kapinyne, kurį 1978-1983 m. kasinėjo Lietuvos istorijos instituto archeologas Vytautas Urbanavičius. Darbe siekėme, nustatę Obelių kapinyne aptiktos laužavietės sudėtį, turinį ir viso komplekso radinius, rasti šios struktūros kapų sąveiką su laužaviete. [Iš leidinio]

ENIn investigating phenomena of the 13th-14th-century Crusade era in the Baltic region, structures connected with the cremation of the dead and sacrifices along with the associated find assemblages are one of the most important and complex sources of Lithuanian paganism. These structures have been reviewed in Lithuanian archaeological historiography and briefly mentioned in summarising papers, doctoral dissertations, and various articles. But even in this sparse historiography, cremation and sacrificial site structures have not been broadly analysed and the find assemblages have been presented selectively and using poor quality images. Most of the structures connected with the cremation of the dead and with sacrifices have been discovered in Obeliai Cemetery, which was excavated during 1978-1983 by Archaeologist Vytautas Urbanavičius of the Lithuanian Institute of History. This article seeks to determine the composition, contents, and entire find assemblage of a pyre site discovered in Obeliai Cemetery and to find the relationship between this structure’s burials and the pyre site. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82433
Updated:
2020-02-11 17:51:40
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: