Horse graves, sacrifice, and the performers of public rituals

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Horse graves, sacrifice, and the performers of public rituals
Alternative Title:
Žirgų kapai - aukos ir atlikėjai viešajame rituale
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2009, t. 11, p. 305-313
Keywords:
LT
Archeologija; Atminties ženklai; Baltai; Geležies amžius; Kapai; Laidojimo vietų archeologija; Mikrolandšaftas; Ritualas; Viešasis veiksmas; Žirgai; Žirgų kapai.
EN
Archaeology; Balts; Burial archaeology; Graves; Horse graves; Horses; Iron-age; Memory signs; Micro-landscape; Performance; Ritual.
Summary / Abstract:

LTBaltų kraštams būdingi gausūs žirgų kapai. Dauguma šių kapų tyrinėta paskutiniais XX a. dešimtmečiais. Vien Marvelės kapinyne ištirta apie 250 tokių kapų (1pav.). Jie charakteringiausi Vidurio Lietuvos regione. Priešistorinėje bendruomenėje laidojimo vietos pasižymėjo ypatinga ritualine svarba, nes jų aplinkoje vykę ritualai įgydavo daugialypių socialinių prasmių. Čia realizuota ir simbolinė jungtis tarp gyvųjų bei mirusiųjų pasaulių. Labai kuklūs istoriniai duomenys apie kuopinį teismą Lietuvoje ar senųjų saksų bendruomenės tarybos susirinkimų vietos ypatybes patvirtina šių vietų, kaip viešosios erdvės, svarbą. Vis dėlto išlikę labai mažai duomenų apie tam tikru būdu organizuotą ir aktualizuotą viešąją erdvę, kurioje kiekvienas mikrolandšafto elementas įgyja svarbą bendruomenės mitologinėje sąrangoje. Čia reikšmingais atminties ženklais ir - pajungiant dalyvių jausmus – viešojo ritualo dalyviais gali tapti medžiai, pilkapiai ir kapai, laukai, kalvos, šlaitai, pelkės, akmenys ir kt. aplinkos objektai (2 pav.). Labai svarbus vaidmuo šioje erdvėje skiriamas Saulei, kaip reikšmingai mitinių prasmių perteikėjai.Gausūs Marvelės kapinyno žirgų kapai ir labai skirtingas jų išdėstymas kapinyno mikrolandšafte (4, 5 pav.) teikia galimybę ieškoti žirgų aukojimo ritualo prasmių ir perteikia subtilų paviršiaus reljefo išnaudojimą tas prasmes kuriant. Tam padeda ir aukojamo gyvulio kūno padėtis (3, 7 pav.), kapo duobės forma ir tarpusavio išdėstymas, kapų grupių vietos parinkimas ir santykis su aplinka, taip pat įvairiausios smulkios tyrimų metu atskleidžiamos detalės (duobės, ugniavietės, akmenys, takai ir kt). Ritualas remiasi aplinkoje (erdvėje) ir laiko tėkmėje pasikartojančiomis detalėmis. Toks gausiomis aplinkos ir sudėtingo veiksmo detalėmis paremtas ritualas, kurdamas specifinius atminties ženklus mikrolandšafte ir ritualo atlikimo metu, stiprino kolektyvinę atmintį, padėjusią bendruomenei išlaikyti istorinę tradiciją. Nagrinėdami atskiras kapo įrangos detales mes galime atpažinti baltų mitologinių būtybių išraiškos elementus (7 pav.). [Iš leidinio]

ENAbundance of horse graves and very expressive horse-offering rituals are well known in the Central region of Lithuania. But principally the new material has been obtained after the investigations of burial ground in Marvele. Horse graves are usually found separate from human graves, composing special parts of "horse graveyards" in the cemeteries. Arrangement of these parts with horse graves are related to local micro-landscape. The natural and cultural elements with memory signs embody the environmental cosmology and are involved into the mythology. The horse burial places suggest the ceremonies of public dispace. Memory. The horse becomes a contributor which helps to cross the border between mythological spaces. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20738
Updated:
2018-12-17 12:26:48
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: